מידע חשוב בנוגע למועד המיוחד של הבחינה הפסיכומטרית שייערך ב-15-16/2/2024

בשל המלחמה והמצב הביטחוני החליט מאל"ו, בשיתוף האוניברסיטאות, לקיים מועד מיוחד של הבחינה הפסיכומטרית בימים חמישי ושישי 15-16/2/2024. הבחינה תתקיים בכפוף להנחיות פיקוד העורף ולהתפתחויות הביטחוניות.

להרשמה למועד המיוחד הקישו כאן (ההרשמה פתוחה לכל המעוניין). ההרשמה תיסגר ביום רביעי 3/1/2024.

נבחנים המעוניינים להגיש בקשה לתנאים מותאמים במועד המיוחד מתבקשים לפעול לפי ההנחיות כאן. הבחינות בתנאים מותאמים יתקיימו בימי הבחינה הרגילים ובשלושת השבועות שלאחר מכן.

נבחנים הרשומים למועד חורף (דצמבר) 2023

  • נבחנים הרשומים למועד חורף (דצמבר) 2023 ומעוניינים להיבחן במועד המיוחד מתבקשים להעביר את הרשמתם למועד המיוחד דרך האזור האישי עד 12/11/2023. שינוי המועד אינו כרוך בתשלום דמי טיפול. נבחנים שיעבירו את הרשמתם למועד המיוחד לא יוכלו להתחרט.
  • אין להיבחן גם במועד חורף 2023 וגם במועד המיוחד. נבחנים שייבחנו במועד חורף 2023 ויירשמו למועד המיוחד - הרשמתם תבוטל. אפשר להיבחן במועד המיוחד וגם במועד אביב 2024 או כל מועד עתידי אחר.
  • נבחנים הרשומים למועד חורף 2023 ולא יגיעו לבחינתם יוכלו להעביר את הרשמתם למועד המיוחד החל מעשרה ימים לאחר הבחינה ועד לסגירת ההרשמה למועד המיוחד.
  • נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים במועד חורף 2023 ויעבירו את הרשמתם למועד המיוחד יקבלו באופן אוטומטי את התנאים המותאמים שאושרו להם במועד חורף 2023. אין צורך לפנות אל היחידה לבחינות מותאמות במאל"ו.
  • נבחנים המעוניינים לערער על החלטת היחידה לבחינות מותאמות בעניינם בנוגע למועד חורף 2023 או להוסיף מסמכים מתבקשים להירשם בנפרד למועד המיוחד ולהגיש בקשה חדשה. את ההרשמה למועד חורף 2023 אפשר לבטל דרך האזור האישי ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה.

בקשות לתנאים מותאמים בגין השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

נרשמים למועד המיוחד הזקוקים לתנאים מותאמים משום שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל" יכולים להגיש בקשה לבחינה מותאמת אם הם עומדים באחד מהקריטריונים הבאים:

  1. תושבי יישובי ספר בדרום או בצפון, תושבי יישובי עוטף עזה והמפונים מיישובים אלו וכן מי שנכחו במסיבה בצומת רעים.
  2. חיילים או חיילות בשירות סדיר או מי שנקראו לשירות מילואים בשל המלחמה.

פונים הנכללים באחת משתי הקטגוריות לעיל מתבקשים לצרף לבקשתם לתנאים מותאמים גם מכתב אישי, ובו תיאור נסיבות הבקשה, פירוט הפגיעה עקב המלחמה והשפעתה האפשרית על תפקודם בבחינה. פניות שיתקבלו יקראו בעיון רב וההחלטות בדבר תנאים מותאמים יתקבלו לפי החלטת צוות רב-מקצועי המורכב מפסיכולוגים וממומחים ללקויות למידה ולבחינות בתנאים מותאמים, תוך שמירה על הוגנות ואחידות כלפי כלל הפונים.

את המכתב האישי יש לצרף כחלק מהגשת הבקשה לתנאים מותאמים דרך האזור האישי, לפי ההנחיות כאן.

היום האחרון שבו נוכל לקבל בקשות ומסמכים נלווים הוא תאריך סיום ההרשמה למועד המיוחד - 3/1/2024.