לפי שעה, בחינת מתא"ם במועד אוקטובר 2020 מתקיימת כסדרה

לפי שעה, בחינת מתא"ם המתוכננת להתקיים בתאריך 13.10.2020 תיערך כסדרה.

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) עוקב אחר הנחיות משרד הבריאות, ואם יפורסמו הוראות המונעות או מגבילות את קיום הבחינה במועדה, תישלח בהקדם האפשרי הודעה אישית לכל נבחן ותפורסם הודעה כאן באתר.