הרשמה מאוחרת לבחינות מועד אביב (אפריל) 2020

ההרשמה לבחינות מועד אפריל 2020 נסגרה.

פרטים בנוגע להרשמה מאוחרת ניתן יהיה לקבל החל מה-24.2.2020.