בחינות מועד אביב (אפריל 2020) ייערכו מוקדם ככל האפשר מרגע שיתקבל אישור מהרשויות

 

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) יקיים את הבחינה הפסיכומטרית (בתנאים רגילים ובתנאים מותאמים) וכן את בחינות יע"ל ואמי"ר מוקדם ככל האפשר לאחר קבלת אישור לקיום בחינות במוסדות להשכלה גבוהה.

ברגע שייקבע התאריך החדש תישלח הודעת דואר אלקטרוני לכל הנבחנים, והמידע יופיע באתר ובאזור האישי.  ההודעה תישלח לכל הפחות שבעה ימים לפני מועד הבחינה.

השיבוצים לבחינות המתוכננות יישארו ללא שינוי. כלומר, כל מי שרשום למועד אביב ייבחן באותו מחזור בחינה, אתר בחינה וחדר בחינה שאליהם שובץ במועד המקורי. אם יהיו אילוצים שיחייבו שינויים בשיבוץ, תימסר על כך הודעה אישית לנרשמים ששיבוצם ישתנה. לא יהיה אפשר לשנות את השיבוץ.

ביטול ההרשמה

לנוכח הנסיבות המיוחדות שנוצרו ומתוך התחשבות בקהל הנבחנים, מאל"ו יאפשר לכל מי שלא יגיע לבחינה במועד החדש לבטל את הרשמתו ולקבל בחזרה את דמי ההרשמה במלואם. האפשרות לבטל את ההרשמה תיפתח באזור האישי כעשרה ימים לאחר שתתקיים הבחינה.

העברת ההרשמה למועד אחר

נרשמים המעוניינים בכך יוכלו להעביר את הרשמתם למועד אחר ללא תשלום דמי טיפול. האפשרות לדחות את מועד הבחינה תיפתח באזור האישי כעשרה ימים לאחר שתתקיים הבחינה.

אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות קיצוני, ולכן ייתכן שבהמשך ישתנו ההחלטות בנוגע לקיום הבחינות. על כל שינוי תבוא הודעה כאן באתר. בכל מקרה הבחינות יתקיימו אך ורק בכפוף לאישור משרד הבריאות - בריאותם של הנבחנים ושל עובדי מאל"ו חשובה לנו יותר מכול.

שאלות ותשובות

למה תינתן התראה קצרה כל כך?

המטרה היא לקיים את הבחינות מוקדם ככל האפשר כדי לפגוע כמה שפחות בתהליך הרישום למוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשפ"א. למרות דחיית הבחינות, האוניברסיטאות ימתינו לציוני הבחינה הפסיכומטרית המתוכננת לצורך קבלה למרבית תכניות הלימוד. מידע מפורט בעניין זה יפורסם באתרי מוסדות הלימוד.

מדוע אי אפשר לשנות את השיבוץ?

כדי לאפשר היערכות מהירה ככל האפשר מרגע מתן האישור לקיום הבחינות ועד לקיומן בפועל, אנחנו נכין את כל חומרי הבחינות (חוברות, דפי תשובות אישיים וגיליונות כתיבה, רשימות נבחנים, ועוד) מבעוד מועד ונארוז אותם לפני שייקבע תאריך חדש לבחינה. כך, כשיתקבל אישור לקיים את הבחינות, נוכל להוציא את הבחינה לפועל ללא עיכובים נוספים.

מדוע אי אפשר לבטל את ההרשמה כבר עכשיו?

מאחר שאנחנו מכינים את חומרי הבחינה ואורזים אותם כעת, אין לנו שום אפשרות לעשות שינויים במצבת הנרשמים. כדי למנוע טעויות ותקלות ביום הבחינה אנו עורכים תהליך קפדני של בקרת איכות, והוא מחייב "הקפאה" של מערכת ההרשמה.

האם אפשר עדיין להירשם למועד אביב 2020?

לא. ההרשמה למועד אביב 2020 נסגרה. בשל חוסר הוודאות לגבי תאריך הבחינה והחשיבות לקיים אותה בהקדם האפשרי, לא תתאפשר עוד הרשמה מאוחרת לבחינות במועד זה.

מתי תתקיים הבחינה בתנאים מותאמים?

ברגע שמשרד הבריאות יתיר לקיים בחינות במוסדות הלימוד יישלחו מכתבי זימון חדשים גם לנבחנים בתנאים מותאמים, ובהם גם הנבחנים ששובצו לבחינה פסיכומטרית ממוחשבת (מפע"ם). הבחינות בתנאים מותאמים עשויות להתקיים עד שבועיים לאחר הבחינה בתנאים רגילים (למעט בחינות מפע"ם). בכל מקרה, כל נבחן יקבל הודעה בנוגע לתאריך הבחינה שלו, מקום הבחינה שלו ושעת הבחינה שלו לפחות שבוע מראש.

האם אפשר להגיש בקשות חדשות ליחידה לבחינות מותאמות או להגיש בקשה לדיון נוסף?

לא. למרות דחיית הבחינות אין לנו שום אפשרות לטפל בבקשות חדשות או לקיים דיונים נוספים בפניות הנוגעות למועד אביב 2020, אפילו בנסיבות חריגות. מי שלא יוכל להיבחן במועד החדש בתנאים שנקבעו לו יוכל להעביר את בחינתו למועד אחר ללא תשלום או לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי מלא.

האם מועד הקיץ (יולי) ייערך כרגיל?

לפי שעה ההרשמה למועד קיץ 2020 ולמועדים שלאחר מכן נמשכת כסדרה. למועד זה עדיין אפשר להגיש בקשות לבחינה בתנאים מותאמים.

האם אוכל להיבחן גם במועד אביב וגם במועד קיץ?

כן, אך יש לשים לב שההרשמה למועד הקיץ מסתיימת ב-13/5/2020 וציוני מועד אביב לא יפורסמו עד אז.