למידע בנוגע לבחינות אמיר"ם ויעלנט בתקופת הסגר יש לפנות למוסד הלימודים

במקצת מוסדות הלימוד יתקיימו בחינות אמיר"ם ויעלנט גם בתקופת הסגר, ובמוסדות אחרים בוטלו הבחינות. כדי לברר אם בחינה שנקבעה לתאריכים 22/9/2020 עד 11/10/2020 מתקיימת, יש לפנות ישירות למוסד הלימודים שבו היא אמורה להיערך.