בוטלו בחינות אמיר"ם, יעל-נט ומימ"ד שתוכננו החל מה-10.1.2021

בעקבות החלטת הממשלה על סגר מהודק, בוטלו כל בחינות אמיר"ם, יעל-נט ומימ"ד החל מה-10.1.2021. לפרטים נוספים יש לפנות למוסד הלימודים שבו הייתה אמורה להתקיים הבחינה. כשיחודשו הבחינות תפורסם הודעה כאן באתר.