שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה - הנחיות לנבחנים בעת הקורונה

מאל"ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה) ומסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית) הגופים האחראים על הרצת מבחני הקבלה לרפואה פועלים על פי הנחיות התו הסגול והנחיות משרד הבריאות. מטרת מסמך זה היא לפרט את הנהלים והכללים הנדרשים לקיום הבחינה בשאלון הביוגראפי ובמרכז ההערכה לנוכח מגפת הקורונה, באופן בטוח ובמטרה להפחית את סיכון ההדבקה.

טרם הבחינה:

על הנבחן למדוד חום לפני צאתו ואל לו לצאת כלל מהבית בהתקיים אחד מאלה:

● סובל מתסמיני מחלת הקורונה.
● נדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות (לרבות במקרה של מחלת חום, כאמור בצו בריאות העם (בידוד בית) סעיף 2א1).
● הינו חולה מאומת לקורונה (שטרם החלים).

בטרם כניסה לאוניברסיטה נדרש בחלק מן הקמפוסים למלא הצהרת בריאות אלקטרונית ביום הבחינה. יודגש כי חובה להציג את ההצהרה לשומר בשער כתנאי לכניסה. פרוט הקמפוסים שבהם נדרשת הצהרת בריאות והקישורים המתאימים מופיעים בסופו של מסמך זה.

בנוסף, האוניברסיטאות יבצעו מדידת חום לכלל הנכנסים לקמפוס. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה.

● הצהרת בריאות ליום השאלון הביוגראפי

ביום השאלון הביוגראפי על כל המועמדים לחתום על הצהרת בריאות מודפסת. יש למלא את הצהרת הבריאות לנבחנים בשאלון הביוגרפי, להדפיס אותה, להביא אותה ביום הבחינה ולחתום עליה ביום זה. את הטופס יש להגיש בעת הקליטה בכניסה לכיתות ולא בשער הכניסה לקמפוסים או בכניסה לבית החולים הדסה עין כרם.

● הצהרת בריאות למרכז ההערכה

ביום הבחינה במרכז ההערכה על כל המועמדים לחתום על הצהרת בריאות מודפסת למסר ירושלים או מסר תל השומר. יש למלא את הצהרת הבריאות - מסר, להדפיס אותה, להביא אותה ביום הבחינה ולחתום עליה ביום זה. את הטופס יש להגיש בעת הקליטה.

שימו לב: עליכם להצהיר הצהרת בריאות פעמיים ולהגישה בנפרד בשני ימי הבחינה שאליהם זומנתם.

הגעה למקום הבחינה:

● יש להביא בחשבון כי בכניסה לאוניברסיטה נערכת מדידת חום לכל הבאים, לכן צפוי עומס בשערי הכניסה.
● מומלץ להגיע לשער הכניסה לפחות שעה (ויותר) לפני תחילת הבחינה. המאחרים לא ייבחנו!
● אין
להגיע עם מלווים לקמפוס כדי למנוע התקהלות.
● לאחר הכניסה לקמפוס יש לנוע בהתאם לתקנות ולהנחיות משרד הבריאות כל הזמן, לרבות בזמן הבחינות. כל השוהים במקום הבחינה מחויבים להצטייד במסכה ולעטות אותה במשך כל זמן השהייה במקום.
● יש להגיע לכתת הבחינה באופן מיידי ולהיכנס אליה. אין להמתין במסדרונות.
● על הנבחן לחטא את ידיו באמצעות שטיפה במים ובסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר אחר בכניסה למקום הבחינה ובעת היציאה ממנו.

אופן ההיבחנות בשאלון הביוגראפי:

● הנבחן יתבקש על ידי המשגיח להסיר את המסכה בעת ביצוע הזיהוי.

● המשגיח יורה לנבחנים היכן לשבת, תוך שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין נבחן לנבחן.

● לפי החלטת דיקני בתי הספר לרפואה:

- על הנבחנים לעטות מסיכה במהלך כל הבחינה. נבחן המסרב לעטות מסיכה לא יוכל להמשיך במבחן.
- אסור לאכול בזמן הבחינה.
- אפשר לשתות בזמן הבחינה על חשבון זמנו של הנבחן. לא יינתנו הפסקות לצורך זה.

● ביציאה מחדר הבחינה, לצורך יציאה לשירותים, יקפידו הנבחנים לשהות באותו מתחם ולשמור על מרחק של שני מטרים זה מזה.

סיום הבחינה:

עם סיום הבחינה יש לעזוב את הקמפוס באופן מיידי כדי למנוע התקהלות.

בברכת הצלחה,

אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת אריאל  והמרכז הארצי לבחינות ולהערכה

קישורים להצהרת בריאות בקמפוסים שבהם הדבר נדרש

למילוי הצהרת בריאות לנבחן באוניברסיטת בר אילן

למילוי הצהרת בריאות לנבחן באוניברסיטת אריאל יש להוריד את האפליקציה, להזדהות כאורח ולפני ההגעה לקמפוס למדוד חום ולמלא את הצהרת הבריאות באפליקציה.

למילוי הצהרת בריאות לנבחן בטכניון

בכניסה לפקולטה יש לסרוק ברקוד ולסמן שנכנסתם לבניין. גם ביציאה יש לסרוק ברקוד ולסמן שיצאתם מהבניין. אנא וודאו כי מותקנת תוכנה לסריקת ברקודים בסלולר שלכם. לנוחיותכם, מצ"ב קישורים לסימון כניסה ויציאה.

לאישור כניסה

לאישור יציאה

מועמדים שנבחנים בטכניון מתבקשים לקרוא את כל המידע הנוגע לכך