נפתחה הרשמה מאוחרת לבחינות במועד יולי 2019

הבחינות ייערכו באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.

הבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית תיערך בשעה 14:30.

הבחינה הפסיכומטרית בשפות אחרות תיערך בשעה 14:30.

בחינת אמי"ר תיערך בשעה 09:30.

בחינת יע"ל תיערך בשעה 12:00.

ההרשמה מתבצעת באתר כרגיל. אין הרשמה בטלפון.

מספר המקומות מוגבל, וכל הקודם זוכה.

ההרשמה תיסגר ביום א' 23.6.2019.