טפסים להורדה:

העברת ציונים למוסדות
תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

1. חישוב ציוני הגלם - סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה.
כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. שאלה שלא עניתם עליה, סימנתם בה יותר מתשובה אחת או שגיתם בפתרונה – אינה מזכה בנקודה.

2. חישוב הציונים בכל אחד מפרקי הבחינה - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים ובמועדים שונים, ציוני הגלם בכל אחד משני הפרקים המרכיבים את הבחינה מתורגמים לציונים בסולם אחיד.

3. חישוב הציון הכללי בבחינת רמ"א – משקל שני הפרקים בחישוב הציון הכללי הוא זהה - ממוצע ציוני הפרקים בסולם האחיד משמש לחישוב הציון הכללי של הבחינה.

סולם הציונים הכלליים בבחינת רמ"א הוא מ-300 עד 400.

מה משמעות הציונים?

ציון עובר הוא 360 ומעלה, ומשמעותו שעברת את הבחינה לרמה שבחרת.

דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים ובקשה לבדיקה חוזרת

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה דרך האזור האישי באתר. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן.

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמדווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק לצורך מיון הסטודנטים לרמות אנגלית.

ציונכם ידווח בתוך 45 יום לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון. לפי בקשתכם ידווח הציון למוסדות נוספים שתסמנו בטופס ההרשמה.

המרכז ידווח את הציון רק למוסדות הרשומים בטופס ההרשמה, ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים: אם אתם מתנגדים שציונכם ידווח למוסד מן המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, שלחו עד ליום הבחינה בקשה בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  וציינו לאיזה מוסד אין לדווח את ציונכם.

אם לאחר שנרשמתם תרצו לדווח את ציוניכם גם למוסדות המצוינים בטופס ההרשמה שלא סימנתם בשעה שנרשמתם, תוכלו לבצע זאת באזור האישי.  בקשה לשינויים אינה כרוכה בתשלום. אנו ממליצים לבצע את השינויים באזור האישי. כמו כן, אפשר גם להוריד טופס העברה למוסדות. את הטופס יש לשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף בדוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס 6754765 - 02. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציון למוסדות יהיה הציון נגיש למוסדות. משיכת הציון ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציון.

דיווח הציונים לנבחנים

הציונים ידווחו לנבחנים בדואר אלקטרוני (דוא"ל) וגם באתר זה, סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד. תוכלו לצפות בהם על פי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה. מספר זה מופיע באישור ההרשמה ובזימון לבחינה. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דיווח הציונים. לכל דוח ציונים מצורף עלון הסבר.

בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציונו של נבחן יחיד. המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון או בפקס. משלוח עותק נוסף של הציונים בדואר אלקטרוני לנבחן פטור מתשלום. ניתן לפנות למדור ציונים בטלפון עבור בקשה זו.

 

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

קריאת גיליון התשובות נעשית באמצעות קורא אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו לנבחן דמי הטיפול. על פי ניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, תוכלו לפנות בטלפון למדור ציונים או להוריד מאתר זה טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור את הטופס במחשב ולשלוח אותו כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  או בפקס  02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה, כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה. תשובתנו תישלח 7 ימי עבודה לאחר שתגיע הבקשה בצירוף התשלום.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון שיחושב לכל נבחן ישקף נאמנה את יכולתו. לעתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה, או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מחליט המרכז על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב, ההזמנה לבחינה חוזרת נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.