הנחיות והמלצות

לפני הבחינה

רכזו כל מה שעליכם להביא לבחינה:

 • תעודת זהות - בלעדיה לא תורשו להיבחן;
 • שני עפרונות, מחק ומחדד.
 • אפשר להכניס לחדר הבחינה מילון לבחירתכם, בתנאי שהוא ספר. לא תתאפשר הכנסה של מילון דיגיטלי כלשהו.

רצוי להביא גם:

 • את הזימון לבחינה, כדי שתוכלו לוודא את מקום הבחינה ואת מועדה המדויק.
 • מזון ומשקה, ואטמי אוזניים, אם אתם זקוקים להם.
 • בגדים מתאימים - הביאו בחשבון שבכיתת הבחינה עלול להיות קר או חם משציפיתם.

ודאו מראש שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה, כדי שלא תאחרו.

אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים ניידים (גם לא לשימוש בתור שעון), מכשירי קשר, אזניות, שעונים מצפצפים או שעונים שיש בהם מכונת חישוב, נגני מוזיקה, או כל חפץ העלול להפריע לנבחנים האחרים. עם הכניסה לכיתת הבחינה תתבקשו לכבות את המכשירים האלקטרוניים, להכניסם לתיקיכם ולהניח את התיקים בפינת הכיתה. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הבחינה אורכת כשלוש שעות, אין בה הפסקות (מדידת הזמנים רציפה), ולא תתאפשר במהלכה כניסת אורחים לכיתות הבחינה או מסירת הודעות לנבחנים.

במהלך הבחינה

אין להשתמש בחומרי עזר מלבד המילון בפרק השני.

בעת הבחינה אסור להשתמש בדפים או בכל חומר עזר אחר.

קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות.  לפני שתבחרו בתשובה הנכונה חשוב מאוד שתקראו היטב את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.

גיליון התשובות

הקפידו על סימון נכון של התשובות.  לכל שאלה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומתוכן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד.

גיליון התשובות מותאם לקריאה באמצעות קורא אופטי המזין את הנתונים ישירות למחשב. קורא אופטי זה מותאם לקריאת סימנים שנעשו בעיפרון.

לפניכם קטע מגיליון התשובות.

כדי לסמן תשובה עליכם למלא את האליפסה שבה מופיע מספר התשובה הרצויה, בצורה הבאה: 

לדוגמה: נניח שאתם עונים על שאלה 2, והחלטתם שהתשובה הנכונה היא 3 - עליכם לחפש את האליפסה המתאימה (מספר 3) בעמודה של שאלה 2, ולמלא אותה כך:

 

                         

 

שימו לב!

הסימון היחיד הוא השחרת כל האליפסה. כל סימן אחר - קו אנכי, קו אופקי, עיגול וכדומה - לא ייקרא!

בכל שאלה עליכם למלא אליפסה אחת בלבד.

אם תמלאו יותר מאליפסה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה.

אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, ולא - הקורא האופטי עלול לטעות בקריאת התשובה.

ודאו שאתם עונים על כל שאלה במקום הנכון. אם דילגתם על שאלה, ודאו שהמקום המתאים לה בגיליון התשובות נשאר פנוי, כדי למנוע הסטה של התשובות. המשיכו לענות, והקפידו שמספר העמודה שבה אתם מסמנים את תשובתכם יהיה זהה למספר השאלה.

שימו לב! רק אתם אחראים לכתוב בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לשחזר את כוונתכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציונכם.

נצלו את זמנכם בתבונה.

כאמור, בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לו. בתום הזמן המוקצב תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא, ולא תוכלו עוד לחזור לפרק הקודם.

אם אינכם מצליחים לענות על השאלה - נחשו את התשובה! הניחוש אינו חייב להיות אקראי. ייתכן שתוכלו לפסול כמה מהאפשרויות על סמך ידע חלקי, וכך להגדיל את הסיכוי לנחש נכונה. הציון בבחינה מחושב על סמך התשובות הנכונות בלבד, ואין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לכן, אם אינכם מצליחים לפתור את השאלה, כדאי לכם לנחש - ניחוש אינו יכול לפגוע בציונכם, הוא יכול רק לשפרו.

השאירו לכם כמה דקות לפני סוף הפרק. חזרו אל השאלות שלא עניתם עליהן ונחשו באופן אקראי את התשובות, כלומר סמנו תשובה כלשהי בגיליון התשובות בלי לנסות לפתור את השאלה אוו לפסול אפשרויות. עכשיו כבר אין לכם זמן, וכל שתוכלו לעשות הוא לסמן את התשובות החסרות בגיליון התשובות ולוודא שאכן עניתם על כל השאלות.

רמייה בבחינה

כל מעשה רמייה, כגון התחזות או העתקה, משבש את הליכי ההשמה לרמות לימוד ופוגע בהוגנות שלהם.

למאל"ו יש דרכים לאתר מעשה רמייה, והוא יכול למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו - אם עבר עבֵרה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה. שימו לב! התחזות, כמו במקרה של אדם השולח אדם אחר להיבחן במקומו, היא עבֵרה פלילית. חשד לעבֵרה כזו גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד. המתחזה ושולחו עלולים להיענש במאסר בפועל ובהרחקה מלימודים לזמן ארוך, וכך הניסיון לפעול בדרכים לא כשרות עלול, בסופו של דבר, לפגוע בנבחן הרבה יותר מכמה תשובות לא נכונות.

למאל"ו שמורה הזכות לפסול בחינה של נבחן אם יש חשד או חשש כי ההישגים בבחינה זו אינם משקפים את יכולתו.

אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מאל"ו נוקט אמצעים מִנהליים, משפטיים ואחרים נגד המפרים איסור זה. לפני תחילת הבחינה תתבקשו לחתום על הצהרה המאשרת שאיסור זה ידוע לכם ושאתם מתחייבים לנהוג לפיו.

כל אחת מההתנהגויות הבאות יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה:

 • הפרעה למהלך הבחינה
 • העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון
 • שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים וספרים שאינם מילונים
 • מעבר מפרק לפרק בלי שניתנה הוראה לכך
 • המשך עבודה בפרק לאחר תום הזמן המוקצב לו
 • הוצאת חומר בחינה מכיתת בחינה
 • החזקת מכשיר אלקטרוני - טלפון נייד, מחשב, מילון, נגן מוזיקה וכו' בשעת הבחינה
 • אי-ציות להוראות הבוחנים

אחרי הבחינה

לאחר סיום הבחינה תקבלו שאלון ותתבקשו להביע בו את דעתכם על תנאי הבחינה. ייתכן שתתבקשו לציין את מידת שביעות רצונכם מתהליך ההרשמה ומהבחינה, או להביע את דעתכם בנושאים אחרים שמאל"ו עוסק בהם. שאלוני המשוב אינם חלק מן הבחינה, בדיקתם נעשית בנפרד מבדיקת שאלוני הבחינה, והם אינם יכולים לפגוע בכם או בציונכם בשום דרך. אינכם חייבים להשיב על השאלונים, אך נשמח אם תייחדו להם את הזמן הקצר הדרוש לשם כך, שכן תשובותיכם יסייעו לנו מאוד ויאפשרו לנו לשפר את השירות שאנו נותנים לקהל הנבחנים. חשוב לדעת כי שאלון המשוב אינו מיועד לטיפול בפניות אישיות. אם יהיו לכם הערות או השגות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי.

בחינות להתנסות

בחינה לדוגמה ברמה טרום-בסיסי 

בחינה לדוגמה ברמה בסיסי 

  בחינה לדוגמה מתקדמים א 

בסוף כל קובץ מופיע מפתח תשובות נכונות.