מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה.

מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיועם של מומחים ללקויות למידה. המערכת פותחה לשירות אוכלוסיית לקויי הלמידה ביוזמתה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, ובמימונה. ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא תלמידים לקויי למידה ליוותה את הפיתוח.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה – וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

מידע כללי לפונה בערבית

 

כלי האבחון של מת"ל

במת"ל 2 שאלונים ו-20 מבחנים הבודקים תפקודים קוגניטיביים בתחומים האלה:
שפה (קריאה וכתיבה), תפקודים כמותיים, קשב, זיכרון, תפיסה ומהירות עיבוד כללית.

כלי האבחון של מת"ל פותחו בסיוע ועדות מומחים והם מבוססים על ידע תיאורטי עדכני.

יעילותם של הכלים באבחון לקויות למידה נבדקה במחקר רחב היקף שנעשה על סטודנטים בעלי לקויות למידה שונות. במחקר נוסף נאספו נורמות ביצוע ארציות לכל הכלים.

 

מאפייני המערכת

 • כל מבחני מת"ל נעשים באמצעות מחשב.
 • בכל שלבי ההיבחנות נוכח בוחן.
 • ההוראות לכל מבחן מוצגות על המסך וניתנות להשמעה.
 • לפני כל מבחן ניתנות מטלות לדוגמה ולהתנסות.
 • המחשב מקליט את כל התגובות המילוליות של הנבחן.
 • לכל תגובה נמדד זמן התגובה בדיוק של 7± אלפיות השנייה.
 • המערכת כוללת בקרות שונות לזיהוי תפקוד שלא בתום לב (התחזות).

למי מיועד האבחון?

האבחון במת"ל מיועד לצעירים שנקבע בעבר כי הם בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז והאבחון שבידיהם אינו תקף, או לצעירים שיש להם קשיים ניכרים לפחות בתחום אחד מהתחומים האלה: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

 

בדיקת ההתאמה לאבחון במת"ל

מת"ל מתאימה לפונים העומדים בכל התנאים הבאים:

 • גיל 16 עד 30
 • שליטה בעברית ברמה של שפת-אם (במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם עולים ותיקים ששפת אמם רוסית)
 • היעדר מוגבלות הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כמו כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)
 • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות

אם אינך עומד באחד מהתנאים א'-ג', או שאינך בטוח בנוגע להתאמת האבחון לצרכיך, תוכל לברר סוגיה זו עם מכון האבחון שבו ברצונך לעשות את האבחון. במכוני האבחון, כל מקרה נבדק לגופו מתוך התייחסות לגילו של הפונה, למאפיינים אחרים שלו, למטרות האבחון, לחלופות האבחון הקיימות ועוד.

 

הפנייה לאבחון

לאחר יצירת קשר ראשוני עם מכון האבחון, עליך לשלוח למכון את המסמכים הבאים בדואר רשום:

 1. שובר תשלום דמי טיפול בפנייה, בסך 80 ש"ח (יש לברר את הסדר התשלום ישירות עם מכון האבחון. לעתים נשלח בדואר שובר לתשלום מראש)
 2. שאלון אישי לפונה
 3. מסמכים נלווים: כל מסמך הנוגע לקשיים שבגללם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי, הן בעבר והן בהווה. בפרט חשוב לצרף עותקים של המסמכים האלה:

א. תעודות בית ספר - יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)

ב. תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות

ג. דוחות אבחון קודמים

ד. תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית

ה. אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית

ו. גיליון ציונים עדכני ממוסד הלימודים האחרון

ז. כל מסמך אחר שעשוי לשפוך אור על קשייך בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול ולסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

לתשומת לבך, המסמכים לא יוחזרו. מומלץ לשלוח העתק ברור ולשמור ברשותך את המקור.

 

בדיקת ההתאמה לאבחון

עם קבלת המסמכים תיבדק התאמתך לאבחון באמצעות מת"ל. במקרה של אי-התאמה, או אם יש יסוד סביר לשער שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, תופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.

 

תהליך האבחון

תהליך האבחון נעשה ב-3 פגישות: שתי פגישות של כשעתיים כל אחת, המיועדות להיבחנות במבחני מת"ל, ומפגש אחד עם מאבחן מומחה להעמקת הבירור ולקבלת משוב על תוצאות האבחון ועל משמעותן.

המאבחן קובע את האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן את רמת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. האבחנה מבוססת על כל הנתונים שבידי המאבחן, ובהם התפקוד במבחני מת"ל, ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית שלך כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפנייה ובשאלון האישי שמילאת, והמידע שנאסף במפגש האישי.

 

דוח האבחון

בתום האבחון מופק דוח ממוחשב ובו תוצאות התפקוד בכל מבחני מת"ל וחוות הדעת של המאבחן. בחוות הדעת מצוינת האבחנה הסופית בשאלת קיומה של לקות למידה וכן הערכה בנוגע לסבירות קיומה של הפרעת קשב וריכוז, ובהתאם ניתנות המלצות בנוגע למתן התאמות בבחינות אקדמיות ולסיוע במהלך הלימודים. שני עותקים חתומים של הדוח יישלחו לביתך.

יצוין כי קורה לעתים שהתמונה המתקבלת ממכלול הנתונים אינה מאפשרת למאבחן לגבש אבחנה חד-משמעית. במקרים אלה ימליץ המאבחן על פנייה לבירור נוסף.

שיתוף פעולה מלא כתנאי הכרחי

תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחן. לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך. כדי לוודא שתנאים אלה אכן מתקיימים, מת"ל כוללת מערכת של מדדים שנועדו לזהות תפקוד לא סביר או תפקוד שאינו משקף את מלוא יכולתו של הפונה. כמו כן, מת"ל כוללת הליך לבדיקת העקיבות של מכלול הנתונים המשמשים לגיבוש האבחנה. חשוב לדעת כי במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות, המאבחן לא יוכל לגבש אבחנה והמלצות להתאמות ולסיוע, וזאת גם אם יש לך קשיי למידה אמיתיים. אפשר לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן האבחון הראשון.

 

קבילות האבחון

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בצירוף מסמכים אחרים, הנדרשים על ידי היחידה לבחינות בתנאים מותאמים (במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינות אקדמיות בכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי 'המועצה להשכלה גבוהה' , וכן במוסדות אחרים.

יודגש כי הגשת בקשות לקבלת תנאים מותאמים בבחינות היא תמיד באחריות הפונה ואינה מבוצעת על ידי מכון האבחון. כמו כן, יש לדעת כי המוסדות הדנים בבקשות (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומוסדות הלימוד) אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחן ואת המלצותיו בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

במקרה שמוסד מתוקצב להשכלה גבוהה אינו מכיר באבחון באמצעות מת"ל, ניתן לפנות למר יוסי סבג, רכז ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא הסיוע לסטודנטים בעלי ליקויי למידה בדוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

היבחנות חוזרת

ככלל, אצל פונים שעברו אבחון מבוסס מת"ל לאחר גיל 18 - האבחון יהיה תקף לכל החיים.

אצל פונים שעברו אבחון מבוסס מת"ל לפני גיל 18 - האבחון יהיה תקף לחמש שנים, ולאחר מכן  הדרישה לאבחון חוזר תהיה נתונה לשיקול דעתו של המוסד שאליו נמסר האבחון.

בכל מקרה, לא ניתן להיבחן בשנית באבחון מבוסס מת"ל ב-3 השנים הראשונות לאחר האבחון המקורי.

למידע נוסף

 

מחיר האבחון

האבחון במת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח.
מחיר האבחון הוא 1,450 ש"ח, מתוכם 80 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

 

רשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל

 

 פניות לאחר סיום הליך האבחון באמצעות מתל

במרבית המקרים, הקשר בין הפונה למכון האבחון מסתיים לאחר קבלת דוח האבחון. עם זאת, לפעמים מתעורר צורך בקשר נוסף לאחר סיום הליך האבחון.

להלן מידע והנחיות בנוגע לסוגים שונים של פניות, לפי מטרת הפנייה:

בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון

בכל בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון, כגון עריכת שינויים בתוכן הדוח או פתיחת הליך האבחון מחדש לאחר סיומו, יש לפנות למכון בו בוצע האבחון. הבקשות יטופלו לפי שיקול דעתו של המכון. אם הצורך בשינוי הדוח נגרם בשל טעות של המאבחן או בשל בקשת המאבחן למידע נוסף, לא ייגָבֵה תשלום עבור הטיפול בבקשה. בכל מקרה אחר, ייגבה תשלום נוסף לכיסוי הוצאות הטיפול. סעיף זה מתייחס לבקשות כגון:

 •  בקשה לתיקון טעויות עובדתיות בדוח.
 •  בקשה להשמטת מידע אישי חסוי מחוות הדעת .
 •  בקשה להגשת חומר נוסף ולשקילת מסקנות האבחון מחדש (חומר נוסף: מסמכים ישנים שאותרו
   באיחור או מסמכים חדשים שנוספו לאחר סיום תהליך האבחון).

ערעור על מסקנות האבחון או על ההתאמות שהומלצו

לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות המאבחנת בדוח האבחון בנוגע לקיומה/אי קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, או על ההמלצות להתאמות שנגזרו מהאבחנה. הליך הערעור כולל בדיקה של נכונות המסקנות וההמלצות בחוות הדעת המקורית, כפי שגובשו על סמך מכלול הנתונים שהיו בידי המאבחנת בעת כתיבת הדוח. אי לכך, ההליך אינו מאפשר הגשה של חומר חדש או העברת מטלות אבחון נוספות (המעוניינים להגיש חומר חדש, ראו סעיף "בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון" לעיל).

בשלב ראשון, פנו למכון שבו בוצע האבחון ופרטו את טענותיכם בכתב בצורה ברורה ומנומקת. לאחר שתקבלו את תגובת המכון לפנייה, אם התגובה אינה מניחה את דעתכם תוכלו לערער על חוות הדעת לפי ההליך המפורט בהמשך.

לידיעתכם, ההמלצות להתאמות נקבעות בכל מכוני האבחון על פי קריטריונים אחידים הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה.

הליך הגשת הפנייה לערעור

בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו בוצע האבחון באמצעות <טופס הגשת ערעור>. בטופס זה עליכם לנמק מדוע, לדעתכם, נפלה טעות באבחנות או בהמלצות להתאמות שנגזרו מהן. בעקבות הפנייה לערעור, מכון האבחון יעביר את תיקכם בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל. מחיר הטיפול בערעור הוא 200 ₪. סכום זה ישולם ישירות למכון האבחון בו יטופל הערעור.

התשובה לערעור

מכתב התשובה לערעור יישלח ישירות אליכם, עם העתק למכון שבו בוצע האבחון. המכתב יכלול תשובה מנומקת לשאלה האם נפלה שגיאה במסקנות או בהמלצות של דוח האבחון, וזאת תוך התייחסות ספציפית לטענות במכתב הפנייה לערעור. חשוב לדעת כי לא מדובר בדוח אבחון חדש.

במקרים בהם יתגלו חילוקי דעות בין שתי חוות הדעת - האבחון המקורי והתשובה לערעור - הסמכות להכרעה ביניהן תהיה נתונה בידי הגוף שאליו תוגש בקשה לקבלת התאמות (מוסד הלימוד או המרכז הארצי לבחינות והערכה).

מתן משוב

הערות והצעות לשיפור, וכמובן דברי שבח ותודה, תמיד מתקבלים בברכה ומסייעים לתהליכי למידה והתייעלות. משוב הנוגע להתנהלות של צוות מכון האבחון מומלץ לשלוח בכתב למזכירות המכון.

תלונה

בכל מכוני האבחון של מת"ל נעשה מאמץ רב לתת שירות מקצועי, אדיב והוגן. יחד עם זאת, אם אתם חשים שקיבלתם יחס לא הולם, חשוב לאפשר לאנשי מכון האבחון לקבל את תלונתכם, להגיב אליה וללמוד ממנה. לשם כך, פנו בכתב למזכירות המכון בו נערך האבחון ותארו את הבעיה שבה נתקלתם. אם כבר פניתם להנהלת המכון והרגשתם שהפנייה לא טופלה כראוי, באפשרותכם לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד הלימוד שאליו שייך מכון האבחון.

לבסוף, אם אתם עדיין חשים שפניותיכם לא זכו לאוזן קשובה, באפשרותכם לפנות בכתב לוועדה של ות"ת לתלמידים לקויי למידה בהשכלה הגבוהה. את הפנייה יש לשלוח לאורנן פודם, רכז הוועדה, לדוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , או לכתובת: אורנן פודם, המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43, ת.ד 4037 ירושלים 91040. צרפו לפנייה את התכתובת המלאה עם מכון האבחון ועם דיקן הסטודנטים.

כדאי לדעת כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו אחראי על מכוני האבחון אלא רק מספק להם תמיכה מקצועית וטכנית בתפעול מת"ל.

אנא קראו את המידע בתשומת לב ופעלו בהתאם להנחיות.