לפניכם בחינה לדוגמה המאפשרת לאמוד את ההישגים בבחינה הצפויה. השתדלו לפתור את הבחינה בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאים שתיבחנו בהם בבחינה האמתית. שמרו על מגבלת הזמן (35 דקות לפרק). הדפיסו את גיליון התשובות למילוי וסמנו בו את תשובותיכם. בעמוד האחרון של הבחינה לדוגמה מצורף מפתח תשובות נכונות.