לפניכם דפי חזרה על מושגים בסיסים במתמטיקה, המשקפים במידה רבה את החומר שהשאלות בפרקי החשיבה הכמותית מתבססות עליו.
עם זאת, בבחינה עצמה עשויות להיות שאלות שכדי לפתור אותן יש צורך במושגים ובמשפטים מתמטיים נוספים, שאינם מופיעים בחלק זה.