לפניכם דוגמאות לשאלות מסוגים שונים:

 

  1. שאלות ובעיות
  2. שאלות הסקה מתרשים או מטבלה
  3. השוואה כמותית

 

בעמוד האחרון מצורף דף הנוסחאות המופיע בבחינה.