בקרת איכות בניתוח מבחנים ובחישוב ודיווח ציונים (אנגלית)

בעיות נבחרות בהערכה ובמדידה (ספר משנת 1988)

זכאות לבחינות מותאמות

כנס מאבחני לקויות למידה 2011

דרישות הרשמה לאוניברסיטאות (ישן)

מאמרים בעיתונות

תכניות במדידה חינוכית ותחומים קרובים בארה"ב (אנגלית)