פרסומים ומחקר

רשימת פרסומים

נתונים סטטיסטיים

קרן מחקר מאל"ו

מהימנות הבחינה הפסיכומטרית ותוקפה

בניבוי הצלחה בלימודים אקדמיים

 

 

פרוייקטים מיוחדים

פרויקט השפה העברית

תערוכת מבחנים ומדידה

תקנים בינלאומיים

לימודים מתקדמים

קול קורא לקבלת מלגה לשילוב פסיכומטריקה בדוקטורט בישראל

קול קורא ללימודי דוקטורט בחו"ל

כנסים וסדנאות 

סדנאות בכתיבת מבחנים

כנס העמיתים השנתי

 

 

 שונות

פרויקט אקוסטאר

 

ה-CEFR: המהדורה העברית

מאמרים נוספים