ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד. לפיכך, הרשמה למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית, והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים. אין צורך להירשם למוסד כלשהו כדי להיבחן. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד, ייבחן רק פעם אחת וציוניו יועברו לכל המוסדות בהתאם לבקשתו.

רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, כל מי שבידו תעודת זהות ישראלית או דרכון בר-תוקף.

תוקף הבחינה

תוצאות הבחינה תקפות לצורך קבלה ללימודים באוניברסיטאות למשך שבע שנים לפחות. מידע מפורט מצוי בידיעוני המוסדות.

 

מועדי הבחינה

ודאו במוסדות שאתם מעוניינים ללמוד בהם שמועד הבחינה הנבחר תקף להרשמה לחוגים ולשנת הלימודים הרצויים לכם.

מומלץ לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש במועדי בחינות הבגרות שלכם.

שימו לב: במועדים שבהם שני ימי בחינה ייתכן שלא יהיה אפשר לבחור את יום הבחינה.

 

מועד הבחינה

סיום ההרשמה

שפות הבחינה

אזורי הבחינה

פברואר

20.2.17

כ"ד בשבט תשע"ז

 10.1.17 עברית, רוסית, משולב/אנגלית,צרפתית  דרום, ירושלים, מרכז, צפון 

אפריל

6,9.4.17

י', י"ג בניסן תשע"ז

 22.2.17  עברית, ערבית, איטלקית  אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון 

יולי

6.7.17

י"ב בתמוז תשע"ז

 22.5.17 עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, ספרדית  דרום, ירושלים, מרכז, צפון, אצבע הגליל 

ספטמבר

4-5.9.17

י"ג-י"ד באלול תשע"ז

 18.7.17  עברית, ערבית  אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון 

דצמבר

17.12.17, 15

כ"ז, כ"ט בכסלו תשע"ח

 1.11.17  עברית, ערבית   דרום, ירושלים, מרכז, צפון

 

באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן

אין הגבלה על מספר הפעמים שאדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, אולם אסור להיבחן במועדים רצופים, פרט לנבחני מועד ספטמבר 2017 שיוכלו לשוב ולהיבחן במועד העוקב - דצמבר 2017.

מועמד שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מן המותר לו, בחינתו תיפסל, והוא יורשה להיבחן שוב רק כעבור מרווח הזמן המותר מיום הבחינה שנפסלה. המרכז אינו מאפשר חריגה מנהלים אלו.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מתוך כל הציונים של המועמד המגיעים אליהם, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

 

מקום הבחינה

באפשרותכם לבקש להיבחן באזור הנוח לכם מתוך אזורי הבחינה המוצעים, בלי קשר למוסד שנרשמתם אליו. ככל שתקדימו להירשם לבחינה, יגדלו הסיכויים שנוכל להיענות לבקשתכם. אם לא ייוותרו מקומות באזור שבחרתם בו, תשובצו לאזור הקרוב ביותר שנותרו בו מקומות.
ציוניכם יישלחו לכל המוסדות שביקשתם לשלחם אליהם.

הבחינה נערכת בדרך כלל באולמות ובתנאי הישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מעצם טבעם, האולמות אינם שווים זה לזה מבחינת גודלם, תנאי הישיבה בהם וכו'. אין אפשרות לבחור את אולם הבחינה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים או בשעוני עצר המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר, במכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

 

שפות הבחינה

תוכלו להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית ונוסח משולב/אנגלית. מומלץ להיבחן בשפה שבה שולטים טוב יותר. נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששפת אמם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות מתורגמות לשפות הבאות: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית, ספרדית.

שימו לב:

 • הבחינה בשפות שאינן עברית אינה נערכת בכל מועד. ודאו שבתאריך הרצוי לכם הבחינה מוגשת בשפה שאתם מעוניינים בה.
 • הבחינה בשפות שאינן עברית נערכת רק בכמה מאזורי הבחינה. לכן אם נרשמתם לבחינה בשפה כזו, ייתכן שלא תשובצו למקום שביקשתם להיבחן בו.
 • באפריל 2017 תיערך בחינה פסיכומטרית בשפה האיטלקית. הבחינה תיערך בארץ ובאיטליה.

ציוני הבחינה אינם מושפעים מהשפה שנבחנתם בה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) יוכלו להיבחן בסיום הבחינה הפסיכומטרית גם בבחינת יע"ל לקביעת רמת ידיעותיהם בעברית. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הפסיכומטרי, והוא מדווח בנפרד. השימוש בבחינה זו שונה ממוסד למוסד: במוסדות לימוד אחדים הבחינה משמשת לבדיקת מידת השליטה בעברית ולסיווג התלמידים לקורסי הכנה ברמות שונות. באחרים היא משמשת גם תנאי קבלה. יש מוסדות המחייבים בבחינה נוספת בעברית. עליכם לבדוק במוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם אם נדרש מכם להיבחן בבחינת יע"ל. דיווח ציוני יע"ל ייעשה רק למוסדות המשתמשים בבחינת יע"ל.

 

בחינה בתנאים מותאמים

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר למועמדים עם מגבלות שונות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ, במועדים: פברואר (בשפות: משולב/אנגלית - רק לנרשמים ששפת אמם אינה עברית או ערבית; וכן רוסית וצרפתית), מרץ/אפריל (עברית; ערבית),  יולי (בכל שפות הבחינה), ספטמבר (עברית; ערבית) , דצמבר (עברית; ערבית).

הבחינה בתנאים מותאמים תיערך ביום הבחינה המצוין בטופס ההרשמה או בתוך שבוע לפניו או בתוך ארבעה שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים. בקשה להיבחן בכסא רגיל במקום בכסא סטודנט מטעמי בריאות אפשר להגיש בכל מועדי הבחינה.

מועמד עם מגבלה (רפואית, פיזית, פסיכיאטרית, לקות למידה או קשב) המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים, יוכל לקבל הסבר על תהליך ההרשמה, ואת המסמכים הנדרשים, באתר המרכז, או יפנה ליחידה לבחינות מותאמות במרכז.

טופס ההרשמה וגם המסמכים הנדרשים חייבים להגיע בדואר למרכז הארצי לבחינות ולהערכה לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לאחר מועד זה לא תינתן אפשרות לעדכן או לתקן דוחות רפואיים או אבחונים, או להגיש ערעורים. הטיפול בפנייה עשוי להימשך עד 25 ימי עבודה מעת הגעתה, לפיכך מי שיגיש את בקשתו בחודש האחרון להרשמה - קרוב לוודאי שלא יספיק להוסיף חומר או להגיש ערעור. המרכז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הנרשם נתונים נוספים או אבחון נוסף. תוכלו לעקוב אחר שלבי הטיפול בבקשתכם באזור האישי באתר המרכז, באמצעות לחיצה על "הצג היסטוריית סטטוסים".

שימו לב: מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוניכם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה הבחינה.

נבחנים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית זכאים להיבחן ללא תשלום גם בבחינת יע"ל בתנאים מותאמים, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המפרט כיצד יש להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.

 

זימון לבחינה

לאחר שהרשמתכם תיקלט יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

ודאו שהפרטים הכתובים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מס' תעודת זהות, מועד הבחינה ושפת הבחינה). אם נפלה בו טעות, תקנו אותה מִיָד באזור האישי באתר או טלפנו למרכז הזימונים.

תוכלו לעקוב אחר מקום שיבוצכם לבחינה באתר זה. אם ברצונכם לבדוק את האפשרות לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם - תוכלו לעשות זאת באתר זה או לטלפן למרכז הזימונים.

לאחר סיום ההרשמה, יישלחו פרטי שיבוצכם לבחינה בדואר אלקטרוני או בדואר לכתובתכם, וכן תוכלו לצפות בהם באזור האישי. אם תרצו לבדוק אפשרות לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, באזור האישי או בטלפון למרכז הזימונים.

 

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תכלו לעשות זאת באתר זה או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון או במכתב רשום. אם בקשתכם תתקבל במרכז הזימונים לפני סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו מלכתחילה, ייעשה השינוי בלי תשלום. לבקשות לשינוי לאחר סיום ההרשמה יש לפנות בטלפון למרכז הזימונים. שינוי כזה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה. נבחן שלא יגיע לבחינה, יוכל לבחור מועד אחר באזור האישי כעשרה ימים לאחר הבחינה, בתשלום דמי טיפול בשיעור הנ"ל.

 

ביטול הרשמה

אם נאלצתם לבטל את הרשמתכם לבחינה, פנו למרכז הזימונים בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,                      בפקס 02-6759538, או במכתב רשום. דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה, בכפוף להוראות החוק: ככלל, ולמעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם יתקבל מכתבכם לפני יום סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמתם, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה. אם יתקבל מכתבכם אחרי יום סיום ההרשמה לבחינה, ובתוך שלושה חודשים לאחר הבחינה, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.

 

הרשמה מאוחרת

אם החמצתם את מועד סיום ההרשמה לבחינה ואינכם יכולים לדחות את בחינתכם למועד הבא, תוכלו לנסות להירשם בהרשמה מאוחרת עד שמונה ימי עבודה שלפני הבחינה. לשם כך עליכם להתקשר בטלפון למרכז הזימונים ולברר אם נותרו מקומות ומהו נוהל ההרשמה. במקרה כזה יהיה התשלום בשיעור של 150% מדמי הבחינה הרגילים, ותשובצו לפי האפשרויות שנותרו בלי שתוכלו לבחור את האזור שתיבחנו בו. בשל מורכבות הטיפול בנבחנים המבקשים התאמה של תנאי בחינתם, אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים.

הרשמה ביום הבחינה

אם לא נרשמתם כלל, ובכל זאת עליכם להיבחן, ייתכן שתוכלו להירשם ביום הבחינה עצמו.

במקרה כזה עליכם להתקשר בתוך שישה ימי עבודה לפני מועד הבחינה אל מרכז הזימונים, לוודא שיש מקום ולקבל פרטים מדויקים בדבר נוהלי הבחינה. נוהל בחינה זה מחייב היערכות מיוחדת, ולכן עלות הבחינה גבוהה במיוחד: בשיעור 250% מדמי הבחינה הרגילים (פי שניים וחצי). אם תיערך בחינה בנוהל זה, יצוין כי:

 • הבחינה תינתן במקום אחד בלבד בארץ.
 • מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה. אין אפשרות לשמור מקומות מראש לבחינה זו.
 • ההתייצבות לבחינה תהיה שעתיים לפני תחילת הבחינה כדי לאפשר את גביית התשלום והצבת הנבחנים לחדרים.
 • התשלום ייעשה במקום הבחינה ובמזומן בלבד. לא יתקבלו המחאות אישיות.

המאחרים להירשם, שימו לב: בשל המחיר הגבוה והעובדה שלא מובטח מקום - הנהלים לעיל של הרשמה אינם מומלצים, ונועדו למקרי חירום בלבד.

 

דיווח הציונים    

ציוני הבחינה ידווחו בתוך 45 יום ישירות למוסדות הלימוד שיסומנו בטופס ההרשמה. בו בזמן הציונים ידווחו לנבחנים בדואר אלקטרוני (דוא"ל) או יישלחו בדואר ישראל בתוך 45 יום מיום הבחינה לפי הכתובת הרשומה בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים אך ורק בדרך זו. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתכם רק בדואר ישראל. כמו כן תוכלו לראות את הציונים באתר סמוך ליום העברתם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר זהות ומספר האסמכתה (מס' האסמכתה מצוין באישור ההרשמה, וכן בזימון לבחינה ובאישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה).

 • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
 • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון, ולא בפקס.
 • משלוח עותק נוסף של דיווח הציונים בדואר לנבחן פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה.

 

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, או להתנגד להעברתם לאחת או יותר מהאוניברסיטאות/לטכניון או למשלוח בדואר האלקטרוני, תוכלו לעשות זאת באמצעות אתר המרכז או בהודעה למדור ציונים בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 02-6754765. מדור ציונים יאשר את בקשתכם בכתב.

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

קריאת גיליון התשובות נעשית באמצעות קורא אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת המרכז מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית. בבדיקה החוזרת אין מעריכים שוב את מטלת הכתיבה, אלא בודקים שנתוני ההערכה נקלטו במדוייק.
הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו הסיכוי למצוא טעות נמוך ביותר. אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, פנו למדור ציונים טלפונית או הורידו מאתר זה טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת. יש לשמור את הטופס במחשב ולשלוח אותו כקובץ מצורף (attachment) בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

ניתן לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה. תשובתנו תישלח כשבוע לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

 

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. לעיתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות.

בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת המרכז מחליט על המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.

 

פניות והערות

 • השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה) יש להפנות בכתב אל המדור לפניות הציבור, בתוך שבוע מיום הבחינה. אפשר לפנות דרך האתר, בדואר, או בפקס.
 • בכל פנייה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אנא ציינו שם, מספר תעודת זהות, סוג הבחינה ותאריך הבחינה.

 

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

www.nite.org.il

ת"ד 26015 ירושלים 9126001

טל' 02-6759555    א-ה 15:30-8:30

פקס 02-6759543