ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד. לפיכך, הרשמה למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית, והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים. אין צורך להירשם למוסד כלשהו כדי להיבחן. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד, ייבחן רק פעם אחת, וציוניו יועברו לכל המוסדות בהתאם לבקשתו.

רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כל מי שבידו תעודת זהות ישראלית או דרכון בר-תוקף.

תוקף הבחינה

תוצאות הבחינה תקפות לצורך קבלה ללימודים באוניברסיטאות למשך שבע שנים לפחות. מידע מפורט מצוי בידיעוני המוסדות.

 

מועדי הבחינה

ודאו במוסדות שאתם מעוניינים ללמוד בהם שמועד הבחינה הנבחר תקף להרשמה לחוגים ולשנת הלימודים הרצויים לכם.

כדאי שתוודאו שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש במועדי בחינות הבגרות שלכם.

שימו לב: במועדים שבהם שני ימי בחינה ייתכן שלא תוכלו לבחור את יום הבחינה.

 

מועד הבחינה

סיום ההרשמה

שפות הבחינה

אזורי הבחינה

חורף

9.12.18, 7

כ"ט בכסלו, א' בטבת תשע"ט

 17.10.18  עברית, ערבית דרום, ירושלים, מרכז, צפון 

אביב

17,18.4.19

י"ב-י"ג בניסן תשע"ט

 25.2.19 עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון 

קיץ

4.7.19

א' בתמוז תשע"ט

 14.5.19 עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית דרום, ירושלים, מרכז, צפון, אצבע הגליל 

סתיו

2-3.9.19

ב'-ג' באלול תשע"ט

 8.7.19  עברית, ערבית  אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון 

חורף

29.12.19, 27

כ"ט בכסלו, א' בטבת תש"פ

 5.11.19  עברית, ערבית   דרום, ירושלים, מרכז, צפון

 

תכיפות הבחינות המותרות

אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה ומעתה הוא רשאי להיבחן גם במועדים רצופים.

עם זאת מאל"ו אינו מתחייב לדווח ציונים לפני סיום ההרשמה למועד הבא.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

 

מקום הבחינה

באפשרותכם לבקש להיבחן באזור הבחינה הנוח לכם בלי קשר למוסד שנרשמתם אליו. ככל שתקדימו להירשם לבחינה, יגדלו הסיכויים שנוכל להיענות לבקשתכם. אם לא ייוותרו מקומות באזור שבחרתם בו, תשובצו לאזור הקרוב ביותר שנותרו בו מקומות.
ציוניכם יישלחו לכל המוסדות שביקשתם לשלחם אליהם.

בדרך כלל הבחינה נערכת באולמות, בתנאי הישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים, האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל,כסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת שולחנות) וכו'. אין אפשרות לבחור את אולם הבחינה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים או בשעוני עצר המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

 

שפות הבחינה

תוכלו להיבחן באחת מחמש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית ונוסח משולב/אנגלית. מומלץ להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר. נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששפת אמם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות מתורגמות לשפות הבאות: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית, ספרדית.

שימו לב:

 • הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית אינה נערכת בכל מועד. ודאו שבחינה בשפה שאתם מעוניינים בה נערכת בתאריך הרצוי לכם.
 • הבחינה בשפות שאינן עברית נערכת רק בכמה מאזורי הבחינה. לכן אם נרשמתם לבחינה בשפה כזו, ייתכן שלא תשובצו לאזור שביקשתם להיבחן בו.

ציוני הבחינה אינם מושפעים מהשפה שנבחנתם בה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל לקביעת רמת ידיעותיהם בעברית. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הפסיכומטרי, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד. לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן: במוסדות לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ובאחרים הוא משמש גם כתנאי קבלה. יש מוסדות המחייבים בבחינה נוספת בעברית. עליכם לבדוק אם במוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם נדרש מכם להיבחן בבחינת יע"ל. ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.

שימו לב! יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך). נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

 

בחינה בתנאים מותאמים

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ.

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות שלאחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים. 

מועמד עם מגבלה (רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או קשב) המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים יוכל לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים באתר.

מי שבגלל מגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם, משקל עודף מאוד, ריתוק לכיסא גלגלים וכדומה) אינו יכול לשבת בכיסא אוניברסיטאי, נדרש להגיש בקשה לתנאים מותאמים על פי הנהלים המפורטים באתר (מגבלות פיזיות).

את טופס ההרשמה ואת המסמכים הנדרשים יש להעביר למאל"ו בדואר או במסירה ידנית לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לאחר מועד זה לא יוכל המועמד לעדכן או לתקן דוחות רפואיים או אבחונים ולא יוכל להגיש ערעורים. הטיפול בפנייה עשוי להימשך עד 25 ימי עבודה מעת הגעתה, ולכן מי שיגיש את בקשתו בחודש האחרון להרשמה - קרוב לוודאי שלא יספיק להוסיף חומר או להגיש ערעור. מאל"ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הנרשם נתונים ואבחונים נוסף על אלה שקיבל ממנו. תוכלו לעקוב אחר שלבי הטיפול בבקשתכם באזור האישי באתר מאל"ו, באמצעות לחיצה על "הצג מצב פנייה".

שימו לב: מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוניכם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה הבחינה.

כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מזכה את הנבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד יש להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים.

 

זימון לבחינה

לאחר שהרשמתכם תיקלט יישלח אליכם אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

ודאו שהפרטים הכתובים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות, מועד הבחינה ושפת הבחינה). אם נפלה בו טעות, תקנו אותה מִייד באזור האישי באתר או טלפנו למרכז הזימונים.

תוכלו לעקוב אחר מקום שיבוצכם לבחינה באתר זה. אם ברצונכם לבדוק את האפשרות לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם - תוכלו לעשות זאת באתר זה או לטלפן למרכז הזימונים.

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם לבחינה בדואר אלקטרוני או בדואר, וכן תוכלו לצפות בהם באזור האישי. אם תרצו לבדוק אפשרות לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, באזור האישי או בטלפון למרכז הזימונים.

 

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד בחינה כלשהו וברצונכם לשנות אותו, תוכלו לעשות זאת באתר זה או בפנייה למרכז הזימונים בטלפון או במכתב רשום. אם תתקבל בקשתכם במרכז הזימונים לפני סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו מלכתחילה, ייעשה השינוי בלי תשלום. לשינוי מועד הבחינה לאחר סיום ההרשמה יש לפנות בטלפון למרכז הזימונים. שינוי כזה יחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה. נבחן שלא הגיע לבחינה יוכל לבחור מועד אחר באזור האישי באתר כעשרה ימים לאחר הבחינה תמורת דמי טיפול בשיעור הנ"ל.

 

ביטול הרשמה

אם נאלצתם לבטל את הרשמתכם לבחינה, פנו למרכז הזימונים בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,                      בפקס 02-6759538, או במכתב רשום. דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה, בכפוף להוראות החוק. ככלל, ולמעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם יתקבל מכתבכם לפני יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה. אם יתקבל מכתבכם אחרי יום סיום ההרשמה לבחינה ובתוך שלושה חודשים לאחר הבחינה, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.

 

הרשמה מאוחרת

אם החמצתם את מועד סיום ההרשמה לבחינה ואינכם יכולים לדחות את בחינתכם למועד הבא, תוכלו לנסות להירשם בהרשמה מאוחרת עד שמונה ימי עבודה שלפני הבחינה. לשם כך עליכם לטלפן למרכז הזימונים ולברר אם נותרו מקומות ומהו נוהל ההרשמה. במקרה כזה יהיה התשלום בשיעור של 150% מדמי הבחינה הרגילים, ולא תוכלו לבחור את האזור שתשובצו להיבחן בו. בשל מורכבות הטיפול בנבחנים המבקשים התאמה של תנאי בחינתם, אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים.

 

הרשמה ביום הבחינה

אם לא נרשמתם כלל, ובכל זאת עליכם להיבחן, ייתכן שתוכלו להירשם ביום הבחינה עצמו.

במקרה כזה עליכם להתקשר בתוך שישה ימי עבודה לפני מועד הבחינה אל מרכז הזימונים, לוודא שיש מקום ולקבל פרטים מדויקים בדבר נוהלי הבחינה. נוהל בחינה זה מחייב היערכות מיוחדת, ולכן עלות הבחינה גבוהה במיוחד: בשיעור 250% מדמי הבחינה הרגילים (פי שניים וחצי). אם תיערך בחינה בנוהל זה, יצוין כי:

 • הבחינה תינתן במקום אחד בלבד בארץ.
 • מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה. אין אפשרות לשמור מקומות מראש לבחינה זו.
 • הנבחנים יתייצבו לבחינה שעתיים לפני תחילתה כדי שיהיה אפשר לגבות מהם תשלום ולהציבם בחדרים.
 • התשלום ייעשה במקום הבחינה ובמזומן בלבד. לא יתקבלו המחאות.

המאחרים להירשם, שימו לב: בשל המחיר הגבוה ובשל העובדה שמקום אינו מובטח - הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה אינן מומלצות, והן נועדו למקרי חירום בלבד.

 

דיווח הציונים  

דיווח ציונים למוסדות הלימוד

ציוניכם ידווחו בתוך 45 יום למוסדות הלימוד שיסומנו בטופס ההרשמה. מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד המוסדות המפורטים בטופס ההרשמה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק לצורך תהליך הקבלה ללימודים אצלם. מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה העביר להם במישרין.

דיווח ציונים לנבחנים

בתוך 45 יום מיום הבחינה ידווחו הציונים לנבחנים בדוא"ל או יישלחו בדואר ישראל לכתובת שרשמו בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים בדרך זו בלבד. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתכם בדואר ישראל בלבד. כמו כן תוכלו לראות את הציונים באתר סמוך ליום העברתם למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים: מספר זהות ומספר האסמכתה (מס' האסמכתה מצוין באישור ההרשמה ובזימון לבחינה).

 • בכל מועד הציונים מחושבים לכל הנבחנים בו-בזמן ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
 • מאל"ו אינו מעביר ציונים לנבחנים לא בטלפון ולא בפקס.
 • משלוח עותק נוסף של דיווח הציונים בדואר לנבחן פטור מתשלום עד 3 חודשים מיום הבחינה.

 

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, או להתנגד להעברתם לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, תוכלו לעשות זאת באמצעות אתר מאל"ו או בהודעה למדור ציונים בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 02-6754765. מדור ציונים יאשר את בקשתכם בכתב.

העברת ציונים למוסדות פטורה מתשלום.

 

בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי. קריאה זו מדויקת ביותר, ועם זאת מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא בדיקה ידנית. בבדיקה החוזרת אין מעריכים שוב את מטלת הכתיבה, אלא בודקים אם נתוני ההערכה נקלטו במדוייק.
הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאומנם אירעה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן.  אם אתם מעוניינים בבדיקה חוזרת של גיליון התשובות, תוכלו לעשות זאת באמצעות אתר מאל"ו או בהודעה למדור ציונים בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 02-6754765. אתם מתבקשים לפנות בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות עד שלושה חודשים מיום הבחינה. תשובתנו תישלח שבעה ימי עבודה לאחר שתתקבל הבקשה בצירוף התשלום.

 

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים המחושבים לכל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות.

אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל מסיבה שהיא - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה.

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם במועד מאוחר יותר.

בנוסף לאמור, בכל מקרה בו מתגלה או מובא לידיעת מאל"ו מידע אשר מטיל ספק במהימנות ציון כלשהו שנמסר לנבחן מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ממצאים שמתגלים עקב בחינות מאוחרות שמבצע הנבחן או עקב מידע שמגיע לידיעת מאל"ו מגורמים חיצוניים, לרבות מוסדות הלימוד, שמורה למאל"ו הזכות - בכל מועד שהוא, להקפיא או לפסול ציון כאמור ולזמן את הנבחן לבחינה חוזרת לבירור העניין (וככל שרלוונטי – להודיע על ביטול הציון למוסדות הלימוד אליהם מאל"ו העביר את אותו ציון בעבר).

 

פניות והערות

 • השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה) יש להפנות בכתב, דרך האתר, בפקס או בדואר אל המדור לפניות הציבור, בתוך שבוע מיום הבחינה.
 • בכל פנייה למאל"ו, אנא ציינו שם, מספר תעודת זהות, סוג הבחינה ותאריך הבחינה.

 

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

www.nite.org.il

ת"ד 26015 ירושלים 9126001

טל' 02-6759555    א-ה 15:30-8:30

פקס 02-6759543