המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מחשב את ציוני הבחינות במהירות האפשרית, בהקפדה על דיוק ואמינות מרביים. כדי לשפר את השירות לנבחנים, נספק כאן תחזית ליום דיווח הציונים באינטרנט. תחזית זו תתעדכן עם התקדמות תהליך חישוב הציונים.

 

שם הבחינה

מועד הבחינה

תחזית דיווח הציונים

הבחינה הפסיכומטרית

יולי 2018 15.8.2018

אמי"ר

יולי 2018 15.8.2018

יע"ל

יולי 2018 15.8.2018

רמ"א

יולי 2018 15.8.2018

מו"ר

יוני 2018 29.7.2018

מרק"ם

יוני 2018 29.7.2018

מר"ב - שאלון אישי-ביוגרפי ומרכז הערכה במסר

יוני 2018 29.7.2018

                                         

הציונים ידווחו לנבחנים בדואר אלקטרוני (דוא"ל) או בדואר ישראל בתוך 45 יום מיום הבחינה לפי הכתובת הרשומה בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים אך ורק בדרך זו. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתכם אך ורק בדואר ישראל (פרט לנבחני רפואה ונבחני בחינת רמ"א).

בנוסף, אפשר לקבל דיווח ציונים לבית הנבחן עד שלושה חודשים מיום הבחינה ללא תשלום.

תוכלו לראות את ציוניכם גם באתר זה, סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, על פי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה. מספר זה מופיע באישור ההרשמה לבחינה (של הנבחנים שנרשמו באתר המרכז) או בראש הספח "קבלה לנבחן" שנשאר ברשותם של הנבחנים שנרשמו בטופס הרשמה בבנק לאחר תשלום דמי הבחינה, בזימון לבחינה ובאישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.