ההרשמה הרגילה למועד אפריל  הסתיימה.

נבחן שטרם נרשם וחייב להבחן במועד זה יכול להירשם בהרשמה מאוחרת.

 

מועדי ומקום הבחינות בהרשמה מאוחרת: 

הבחינה הפסיכומטרית בעברית ובערבית תתקיים ביום חמישי, 18 באפריל, באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע בלבד.

הבחינה הפסיכומטרית בשפות צרפתית, רוסית ונוסח משולב תתקיים ביום רביעי,  17 באפריל, באוניברסיטת בן גוריון בבאר-שבע בלבד.

בחינות אמי"ר ויע"ל יתקיימו ביום חמישי, 18 באפריל, באוניברסיטת תל אביב רמת אביב בלבד.

בחינת רמ"א תתקיים ביום רביעי,  17 באפריל, באוניברסיטת בן גוריון בבאר-שבע בלבד.

מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.

ההרשמה המאוחרת תיסגר ביום ראשון, 7 באפריל.

הרשמה לבחינות