היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת): לבעלי מגבלות או לקויות למידה

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לבחינה בתנאים מותאמים

לקויות למידה הפרעות קשב וריכוז מגבלות פיזיות או נפשיות

 

תאריך אחרון להגשת מסמכים לבקשת התאמות ולהגשת ערעורים:

מועד דצמבר - עד ה-9.11.2016

לא יתקבלו פניות,ערעורים או חומר נוסף לאחר תאריך זה!

 

 

תהליך ההרשמה לבחינות המותאמות

שלב 1 | הרשמה לבחינה

להגשת בקשה לבחינה מותאמת דרושה הרשמה לבחינה. שימו לב כי מועדי הבחינה בתנאים מותאמים מתקיימים שלוש פעמים בשנה (אפריל, יולי ודצמבר). ההרשמה נעשית באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה או באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות או בסטימצקי, בהתאם לסוג הבחינה (פירוט בדרכי הרשמה באתר).

שלב 2 | הנחיות כלליות לקראת ההרשמה לבחינה המותאמת

 1. אין הרשמה מאוחרת לבחינה בתנאים מותאמים.
 2. לא יתקבלו פניות ללא שאלון לפונה.
 3. כל המסמכים צריכים להתקבל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד יום סיום ההרשמה לבחינה. חומר זה צריך לכלול את הפנייה ליחידה לבחינות מותאמות וכן את כל המסמכים המצורפים אליה. לצערנו, לא נוכל לדון במסמכים שמגיעים באיחור או במסמכים המגיעים בפקס.
 4. אנו ממליצים להירשם מוקדם ככל האפשר, ולפחות 3 חודשים לפני המועד שרוצים להבחן בו כי הטיפול והבדיקה של החומר עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.
 5. יש לשלוח העתקים בלבד. מסמכים שיישלחו לא יוחזרו לפונה.

שלב 3| משלוח המסמכים והאבחונים

יש לשלוח את כל המסמכים שיפורטו להלן במעטפה אחת.

 

משלוח ראשוני של חומר אינו כרוך בתשלום נוסף על דמי הרשום לבחינה.

שימו לב, משלוח חומר נוסף/ערעור לאחר הגשת החומר הראשוני, כרוך בתשלום. לא יתקבל חומר לאחר תאריך סגירת ההרשמה. כתובת למשלוח:

 

המרכז הארצי לבחינות והערכה

ת"ד 26015

ירושלים 9126001

 

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של לקות למידה:

 1. שאלון לפונה – מילוי השאלון ייעשה בידי הפונה. שימו לב: מי שלא ימלא וישלח שאלון זה, לא ניתן יהיה לטפל בפנייתו.
 2. אבחון מקצועי של איש מקצוע המוסמך לאבחן מבוגרים בעלי לקויות למידה
  • יש לוודא שלמאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון מבוגרים לקויי למידה.
  • על האבחון להיעשות בשפת האם של המאובחן.
  • יש לצרף אבחון שנעשה אחרי גיל 16 ולוודא שלא חלפו יותר מ-5 שנים מאז נעשה.
  • מי שאובחן בגיל צעיר יותר צריך לעשות אבחון נוסף לצורך הגשת הבקשה לתנאים מותאמים בבחינה.
  • אם קיימת בעיה בכתיבה יש לצרף תיעוד שלה מגיל צעיר (כולל אבחוני ריפוי בעיסוק ולקויות למידה ודוחות של מורים, מורים להוראה מתקנת או מטפלים אחרים המעידים על קשיי הכתיבה), וכן הערכה עדכנית כמפורט ב"שאלון למאבחן".
 3. "שאלון למאבחן" - מילוי השאלון ייעשה בידי המאבחן.
  נוסף על האבחון המקצועי המאבחן צריך למלא את ה"שאלון למאבחן". מטרת השאלון היא לקבל נתונים מדויקים על תפקודכם.
  • אם האבחון עדיין לא נעשה, הביאו למאבחן את השאלון כדי שיהיה מודע לכל הנתונים שאנו דורשים.
  • אם האבחון כבר נעשה והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן למילוי השאלון.
  • אם נראה כי חסרים נתונים בדוח, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הפרטים החסרים.
  • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, ניתן לשלוח את החומר ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בפנייה על סמך הנתונים שנשלחו. במקרה כזה ייתכן שתידרש השלמת חומר.
 4. אבחונים קודמים וחומר רקע
  • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
  • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע אחר המתעד את קשייכם מתקופה זו, כגון סיכומי טיפולים התפתחותיים, תיעוד של הוראה מתקנת ותעודות ביה"ס היסודי שהקשיים מוזכרים בהן. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או אחר כך. דוגמאות למסמכים המתעדים חומר רקע שכדאי לצרף:
  סיכומי טיפולים התפתחותיים, אם ישנם (למשל ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכו')
  תעודות מביה"ס היסודי – נא לציין בתעודה את הכיתה
  תעודות מהחטיבה ומהתיכון – נא לציין בתעודה את הכיתה
  חוות דעת של מורים ואנשי מקצוע אחרים
  אישורים רפואיים אם ישנם
  אישור התאמות בבחינות הבגרות - במקרה של לקות כתיבה

  הנבחנים במבחן יע"ל צריכים לשלוח גם הערכה עדכנית של תפקודי קריאה וכתיבה בעברית.


  שימו לב שהמסמכים ברורים וניתנים לקריאה. מסמך שלא יהיה ברור, יישלח בחזרה לפונה. שליחת מסמכים נוספים/ערעור לאחר הגשת הבקשה הראשונית כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לא יתקבל חומר לאחר תאריך סגירת ההרשמה.

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של הפרעת קשב וריכוז:

 1. שאלון לפונה – מילוי השאלון ייעשה בידי הפונה. שימו לב: מי שלא ימלא וישלח שאלון זה, לא ניתן יהיה לטפל בפנייתו.
 2. אבחון מקצועי שנערך במהלך שלושת השנים האחרונות ע"י איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז
  אבחון הפרעת קשב וריכוז צריך לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של תחום הקשב והריכוז בהתאם לדף ההנחיות לאנשי המקצוע.
 3. אבחונים קודמים וחומר רקע
  • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
  • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע אחר המתעד את קשייכם מתקופה זו, כגון סיכומי טיפולים התפתחותיים, תיעוד של הוראה מתקנת ותעודות ביה"ס היסודי שהקשיים מוזכרים בהן. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או אחר כך. דוגמאות למסמכים המתעדים חומר רקע שכדאי לצרף:
  סיכומי טיפולים התפתחותיים, אם ישנם (למשל ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכו')
  תעודות מביה"ס היסודי – נא לציין בתעודה את הכיתה
  תעודות מהחטיבה ומהתיכון – נא לציין בתעודה את הכיתה
  חוות דעת של מורים ואנשי מקצוע אחרים
  אישורים רפואיים אם ישנם


  שימו לב שהמסמכים ברורים וניתנים לקריאה. מסמך שלא יהיה ברור, יישלח בחזרה לפונה. שליחת מסמכים נוספים/ערעור לאחר הגשת הבקשה הראשונית כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לא יתקבל חומר לאחר תאריך סגירת ההרשמה.

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של מגבלה פיזית או נפשית:

 1. שאלון לפונה – מילוי השאלון ייעשה בידי הפונה. שימו לב: מי שלא ימלא וישלח שאלון זה, לא ניתן יהיה לטפל בפנייתו.
 2. שאלון לרופא/ה – חוות דעת רפואית
  הרופא שלכם צריך למלא שאלון בהתאם למגבלה או לבעיה שלכם: את אבחון המגבלה הפיזית או הנפשית יעשה רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: אבחון בעיה אורתופדית יעשה על ידי רופא אורתופד. בעיה נפשית, תאובחן על ידי פסיכיאטר.
  האבחון צריך להיות עדכני ומפורט ולכלול את כל הנתונים הנדרשים.
 3. במקרה של בעיה נפשית, נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית מהשנה האחרונה. אם ישנו גם טיפול של איש בריאות הנפש (פסיכולוג, עובד סוציאלי) יש לצרף דוח מפורט הכולל את תיאור הקשיים והשפעתם על הבחינה.

  שימו לב שהמסמכים ברורים וניתנים לקריאה. מסמך שלא יהיה ברור, יישלח בחזרה לפונה. שליחת מסמכים נוספים/ערעור לאחר הגשת הבקשה הראשונית כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לא יתקבל חומר לאחר תאריך סגירת ההרשמה.

 

המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות:

אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה או קושי או לקות שיש לכם.

שלב 4 | שמירת האסמכתה שתקבלו בסיום ההרשמה

בסיום ההרשמה באתר או בטופס ההרשמה תקבלו מספר אסמכתה ועליכם לשמור אותו על מנת שתוכלו להיכנס אל "האזור האישי" באתר המרכז ולהקיש על היסטוריית סטטוסים, שם יש מידע על מצב הטיפול בבקשה לתנאים מותאמים. נבחנים שנרשמו באמצעות הדואר - שימרו את מספר האסמכתה המופיע בקבלה לנבחן. ראו דוגמה.

 

 

מועדי בחינות

בחינה פסיכומטרית מותאמת

מועד הבחינה

 

שפות הבחינה

יום סיום ההרשמה

(התאריך האחרון לקבלת החומר במשרדנו)

פברואר 2016

מועד בחינה זה מיועד רק לנבחנים ששפת אמם אינה עברית או ערבית

רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית

5/1/2016

אפריל 2016

עברית, ערבית

6/3/2016

יולי 2016

כל שפות הבחינה

23/5/2016

דצמבר 2016

עברית, ערבית

9/11/2016

בחינת אמי"ר מותאמת

מועד הבחינה

יום סיום ההרשמה

(התאריך האחרון לקבלת החומר במשרדנו)

אפריל 2016

6/3/2016

יולי 2016

23/5/2016

דצמבר 2016

9/11/2016

בחינת יע"ל מותאמת

מועד הבחינה

יום סיום ההרשמה

(התאריך האחרון לקבלת החומר במשרדנו)

אפריל 2016

6/3/2016

יולי 2016

23/5/2016

דצמבר 2016

9/11/2016

* זכאות להיבחן בבחינת יע"ל (ללא תשלום) גם במועדים פברואר וספטמבר ניתנת אך ורק לנבחנים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפות במועדים קודמים (ראו מידע נוסף על בחינת יע"ל באתר).

בחינת מתא"ם מותאמת

נבחנים בבחינת מיון מותאמת לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (מתא"ם) ייבחנו פעם אחת בשנה במועד בחינת מתא"ם הרגילה. ההרשמה לבחינת אוקטובר 2016 תסתיים ביום 20.9.2016.

 

נבחנים שבגלל מגבלת בריאות אינם יכולים לשבת בכיסא אוניברסיטאי (ללא שולחן כתיבה) יכולים להגיש לקראת כל מועדי הבחינה (ולא רק במועדי במו"ת) בקשה להתאמת תנאי הבחינה בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

 

בקשה לבחינה נוספת בתנאים מותאמים

לפונים שנבחנו בעבר בתנאים מותאמים (בבחינה פסיכומטרית, באמי"ר או במתא"ם) ורוצים להיבחן שוב באחת מהבחינות:

 • יש להירשם לבחינה.
 • יש לשלוח שאלון לפונה, ולציין שנבחנתם בעבר ואתם מבקשים שנדון מחדש בבקשתכם על סמך המכתבים הנמצאים אצלנו. את השאלון יש לשלוח בדואר (ת"ד 26015, ירושלים 9126001) או לפקס 02-6750640 ולציין "עבור היחידה לבחינות מותאמות".
 • שימו לב! שני ימי עבודה לאחר משלוח הפקס יש לעקוב באזור האישי ב"היסטוריית סטטוסים" על מנת לוודא שהחומר התקבל. אם לא מופיע שינוי בסטטוס יש לשלוח את החומר שוב.
 • אין צורך לשלוח שוב את המסמכים ששלחתם בעבר.
 • אם בידכם מסמכים נוספים או עדכניים, יש לצרפם למכתב הבקשה ולשלוח את כל החומר יחד בדואר.
 • טיפול בחומר נוסף/עדכני שישלח לאחר הפנייה הראשונית לבחינה נוספת בתנאים מותאמים יהיה כרוך בתשלום נוסף (ראה בהמשך - חומר נוסף/ערעור).
 • הבקשה תועבר לדיון מחודש על פי המסמכים שהגשתם בעבר, ותקבלו עליה תשובה בתוך 25 ימי עבודה.

 

בקשות לתנאים מותאמים ובכללן בקשות לבחינה נוספת בתנאים מותאמים, תוספות חומר וערעורים, צריכות להתקבל ביחידה לבחינות מותאמות לא יאוחר מיום סיום ההרשמה. התאריכים של ימי סיום ההרשמה מפורטים בטבלה של מועדי ההרשמה לבחינה.

 

חומר נוסף/ערעור על החלטת היחידה לבחינות מותאמות

כל נבחן זכאי לבדיקה מעמיקה אחת, ללא תשלום, של הבקשה שלו לקבלת התאמות בבחינה (פסיכומטרית, אמי"ר או מתא"ם). על החומר ששלחתם עובדים על פי רוב, לפחות שני אנשי מקצוע, שמטרתם לקבל תמונה מלאה של מצבכם ולאפשר לכם להיבחן בתנאים המתאימים לכם.

ערעור על החלטת היחידה או הוספת מסמכים לדיון מחודש (גם אם נוסף מסמך אחד בלבד) מחזיר את התיק כולו לעיון מחודש של הצוות המקצועי, ולכן ערעור או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה הראשונית כרוכים
בתשלום של 220 ₪. את התשלום ניתן לשלם באתר.

לא יהיה דיון על ערעור שני ללא חומר מקצועי נוסף.

לתשומת לבכם: החומר הנוסף/הערעור צריך להגיע למרכז הארצי באמצעות הדואר עד יום סיום ההרשמה לבחינה שאתם רשומים אליה. לא יתקבל חומר נוסף/ערעור בפקס!

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל בבחינה המותאמת

כן

לא

1. בחינה פסיכומטרית ממוחשבת - מפע"ם 1. שימוש במילון אלקטרוני
2. בחינה בתוספת זמן 2. פטור מחלקים כלשהם בבחינה
3. תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה 3. הסבר לשאלות
4. הפסקות בין פרקי הבחינה 4. סימון התשובה הנכונה בחוברת הבחינה
5. תנאים פיזיים המתאימים למגבלה פיזית כגון נכות, עיוורון או חירשות  
6. השמעת פרקי הבחינה באנגלית
7. טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל
8. שימוש במחשבון ל-4 פעולות החשבון
9. הקלדת מטלת הכתיבה
10. טמ"ס לעיוורים (על-פי בקשה בלבד)

מידע נוסף:

נבחנים שבגלל מגבלת בריאות אינם יכולים לשבת בכיסא אוניברסיטאי (ללא שולחן כתיבה) יכולים להגיש לקראת כל מועדי הבחינה (ולא רק במועדי במו"ת) בקשה להתאמת תנאי הבחינה בהתאם להנחיות המפורטות לעיל.

תהליך הטיפול בהרשמה וההחלטה על ההתאמות

 1. לאחר קליטת המסמכים ביחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) יישלח אליכם בדואר או במייל (בכפוף לאישורכם) אישור על קבלתם.
 2. בתוך 25 ימי עבודה מקבלת המסמכים תתקבל החלטה בעניינכם. לאחר מכן יישלח אליכם בדואר או במייל (בכפוף לאישורכם) פירוט  החלטת הצוות המקצועי של היחידה לבחינות מותאמות.

פרטים על מצב הטיפול בבקשה לבחינה בתנאים מותאמים מופיעים באזור האישי באתר.

כדי להיכנס לאזור האישי הזינו את מספר תעודת הזהות או הדרכון שבעזרתם נרשמתם. סיסמתכם הראשונית היא מספר האסמכתה שקיבלתם בעת ההרשמה. כדי לדעת מה מצב הטיפול בבקשתכם הקליקו על "היסטוריית סטטוסים".

שיקולים בהחלטה על אישור בחינה מותאמת

בדיון בבקשה לבחינה מותאמת אנו נותנים דגש להתאמת התנאים למגבלותיו של הנבחן. ההתאמה באה לעקוף את המגבלה במידת האפשר, בתנאי שהמגבלה אינה פוגעת ישירות בתחום הנבדק בבחינה. חשוב להדגיש שלא מדובר בפיצוי או בהעדפה מתקנת.

התאמות בבחינות הבגרות מול התאמות בבחינה הפסיכומטרית

גם אם עשיתם אבחון ואושרה לכם בחינה מותאמת בבחינות הבגרות, ייתכן שלא תאושר לכם בחינה מותאמת או שיאשרו לכם התאמות שונות מההתאמות שאושרו בבחינות הבגרות - עקב ההבדלים בין הבחינות.


למשל, מטרתן העיקרית של בחינות הבגרות היא בדיקת ידע. תוספת זמן מסייעת לנבחן לגלות את הידע שלו במלואו, ועם זאת היא אינה משנה את הבחינה שינוי מהותי. לעומת זאת, הבחינה הפסיכומטרית בודקת, בין השאר, מהירות עיבוד מידע. מתן תוספת זמן עלול לפגוע בתחום הנמדד ישירות בבחינה, ולכן תנאי זה אינו ניתן למי שבעייתו המרכזית היא איטיות בעיבוד מידע.

לידיעתכם:

 • בחינה מותאמת ניתנת לנבחנים עם לקות למידה ראשונית חמורה אשר הופיעה בשלבי הלמידה הראשונים ויש לה השפעה רבה על תפקודי הלמידה בעבר ובהווה.
 • בחינה מותאמת ניתנת לנבחנים עם לקות קשב ראשונית חמורה אשר הופיעה בגיל צעיר ויש לה השפעה רבה לא רק על הלמידה, אלא גם על תחומי חיים אחרים.
 • בחינה מותאמת אינה ניתנת בשל חרדת בחינות או בשל בעיה שמקורה סביבתי, כגון חסך בלימודים.

 

צוות היחידה לבחינות מותאמות

היחידה לבחינות מותאמות (להלן - במו"ת) במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מסייעת לנבחנים בעלי מגבלות פיזיות רפואיות, מגבלות פסיכיאטריות, לקויות למידה או לקויות קשב וריכוז. ביחידה אנשי מקצוע מהתחומים פסיכולוגיה, לקויות למידה, מדידה (פסיכומטריקה) - בעלי תואר שני ושלישי. כמו כן, הצוות המקצועי מסתייע בחוות דעת של אנשי מקצוע מתחום הרפואה ככל הנדרש, ותפקידה של היחידה להתאים במידת האפשר את תנאי הבחינה למגבלה או ללקות במטרה לעקוף את הקשיים הנובעים ממנה. ההחלטות מתקבלות מתוך שאיפה לשמור על כללי מדידה תקינה והוגנות כלפי כל הנבחנים.

 

תודה על תשומת הלב

שאלות ותשובות בנוגע לבחינות בתנאים מותאמים

 

זכאות לבחינות מותאמות

 

המרכז הארצי לבחינות והערכה

ת"ד 26015

ירושלים 9126001