חממה, המכללה האקדמית תל חי

 מכון אורן במכללת אורנים

 מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 מכון יעל בחיפה

 המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא

 מכון אלה