הבחינה הפסיכומטרית

המועדים הקרובים של הבחינה

תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפת בחינה
מחיר הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תחזית לדיווח ציונים

מחיר הבחינה

*לא מתקיימת בכל מועד