אמי"ר

המועדים הקרובים של הבחינה

תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפת בחינה
מחיר הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תחזית לדיווח ציונים

  • הרשמה מאוחרת
    405
  • הרשמה ביום הבחינה
    675