שאלות ותשובות - אבחון מת"ל ומכון אלה

מה משמעות האבחנה המופיעה באופן אוטומטי בסוף גיליון התוצאות? מדוע המאבחנת לא תמיד מסכימה אִתה? איזו משתי האבחנות קובעת?

בדוח האבחון מוצגות תוצאות כל המבחנים בפירוט רב. אחריהן מופיעה טבלה ובה "סיכום תוצאות מבחני מת"ל". בטבלה זו מופיעה אבחנה משוערת שהמחשב מפיק באופן אוטומטי.

אבחנה זו נועדה לסייע למאבחנת בקביעת האבחנה הסופית, אך היא עצמה אינה בגדר אבחנה סופית, מהסיבות הבאות: (1) האבחנה שהמחשב מפיק מבוססת על תוצאות המבחנים הממוחשבים בלבד ואינה כוללת נתונים חשובים אחרים שיש להביא בחשבון בעת גיבוש האבחנה; (2) תהליך האבחנה הוא תהליך מורכב, הדורש מומחיות מקצועית, ידע רב וניסיון. המחשב אינו יכול לעשות זאת באופן מספק.

לפיכך, האבחנה הסופית והקובעת היא האבחנה הקלינית שמגבשת המאבחנת.

האם האבחון תקף לצורך קבלת התאמות באוניברסיטאות בחו"ל?

הבירור בנוגע לקבילות של אבחון מת"ל במוסדות לימוד בחו"ל הוא באחריותכם ועליכם לעשותו עם מוסד הלימוד הרלוונטי. לנוחיותכם, אפשר לשלוח למוסד הלימוד מאמר המתאר את מאפייני המערכת.
לעתים תידרש הרחבה מעבר לאבחון מת"ל או התאמה של מבנה חוות הדעת לדרישות מוסד הלימוד. חשוב לתאם זאת מראש עם המכון שבו ייעשה האבחון.
לאחר האבחון במת"ל תצטרכו לטפל בתרגום דוח האבחון לאנגלית. לצורך כך, המתרגם יכול להיעזר ברשימת שמות כל המבחנים והמדדים באנגלית, על פי סדר הופעתם בדוח האבחון.
לאחר התרגום עליכם להחזיר את הדוח המתורגם למכון האבחון כדי שהמאבחנת תחתום כי היא מאשרת את נכונות התרגום. הליך זה כרוך בתשלום נוסף. אפשרות אחרת, לרוב יקרה יותר, היא לפנות לנוטריון לאישור נכונות התרגום.

לכמה זמן האבחון תקף?

ברוב המוסדות האבחון תקף ל-5 שנים.

האם נתוני האבחון חסויים?

עצם הפנייה לאבחון אינה חסויה לחלוטין. פרטיכם (השם ומספר הזהות בלבד) נשמרים במערכת רישום אינטרנטית הנגישה לכל מכוני האבחון של מת"ל.
עם זאת, תוצאות האבחון חסויות ונמסרות לידיכם בלבד. התוצאות עשויות לשמש לצרכי מחקר, בהשמטת כל הפרטים המזהים ומתוך שמירה מלאה על אלמוניותכם.

האם עדיף לעשות את האבחון במכון אלה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה? האם יש לכך השפעה על סיכויי לקבל התאמות בבחינה הפסיכומטרית?

לא. מכון אלה והיחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה הם שני גופים עצמאיים ונפרדים לחלוטין זה מזה.

חשוב לדעת כי דוחות האבחון של מכון אלה מטופלים ביחידה לבחינות מותאמות בדיוק באותו האופן שמטופלים בה דוחות ממכוני אבחון אחרים.

מה קורה אם נמצאתי לקוי למידה באבחון, אך בקשתי לקבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרית נדחתה?

דחיית הבקשה אינה נובעת בהכרח מדחיית מסקנות האבחון. ייתכן שלא אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית בגלל סיבה אחרת, לדוגמה, מפני שהלקות שנמצאה אינה צפויה לפגוע פגיעה ניכרת בתפקודכם בבחינה הפסיכומטרית; או מפני שאי-אפשר לעקוף את התפקוד הלקוי אצלכם מפני שתפקוד זה אמור להימדד בבחינה.
במכתב שקיבלתם מן היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מפורטות הסיבות שבגללן נדחתה בקשתכם.
אם מצאתם שהיחידה לבחינות מותאמות חולקת על האבחנה שגיבשה המאבחנת, תוכלו לפנות אל המכון שבו נעשה האבחון, בצירוף מכתב הדחייה. שם תוכלו לדון עם המאבחנת באפשרויות העומדות לפניכם.

מדוע בדוח האבחון של מת"ל אין המלצות להתאמות בבחינה הפסיכומטרית? האם זה פוגע בסיכויי לקבל התאמות בבחינה?

כדי לקבוע את ההתאמות לבחינה הפסיכומטרית נחוצה מומחיות במאפייני הבחינה הפסיכומטרית, בהתאמות הייחודיות הניתנות בבחינה ובהשפעתן על הכשרים הנמדדים בה.
אנשי המקצוע ביחידה לבחינות מותאמות מקבלים את ההחלטות בנוגע למתן התאמות בבחינה, בהתבססם על המידע בדוח האבחון ועל המידע הנוסף המצורף לבקשה.

לעובדה שבדוח האבחון אין המלצות להתאמות בבחינה הפסיכומטרית, אין השפעה על ההתאמות שיאושרו או על הסיכויים לקבל אותן.

האם עליי לבקש ממאבחן מת"ל למלא את ה"שאלון למאבחן" של היחידה לבחינות מותאמות?

בדרך כלל אין צורך שמאבחנות מת"ל תמלאנה את ה"שאלון למאבחן" כיוון שכל הנתונים הנדרשים בשאלון זה מופיעים בדו"ח האבחון. המקרים היחידים שבהם יש צורך בכך הם אלו בהם נעשתה הרחבה של אבחון מת"ל בתחומי אנגלית ו/או מתמטיקה. במקרים אלו יש למלא את החלק הרלוונטי ב"שאלון למאבחן" ולצרף את הטקסטים, השאלות הנלוות והציונים לפי הפירוט בשאלון.

האם עליי למלא את השאלון לנבחן של היחידה לבחינות מותאמות?

כן. מדובר ביחידות נפרדות של מאל"ו ויש למלא את כל הטפסים הרלוונטיים לפנייתכם.

כמה זמן לפני הבחינה הפסיכומטרית כדאי לפנות לאבחון?

מוקדם ככל האפשר. ההרשמה לבחינות המותאמות מסתיימת כחודש וחצי לפני מועד הבחינה ומומלץ להגיש את הבקשה לתנאים מותאמים כחודש וחצי לפני כן - בסך הכול שלושה חודשים לפני מועד הבחינה.
תהליך האבחון עצמו אורך בדרך כלל בין ארבעה לשישה שבועות. כדאי להביא בחשבון שלקראת סיום ההרשמה יש עומס רב בכל מכוני האבחון, ולעתים אין אפשרות לקבל את כל הפונים. לכן מומלץ לפנות לאבחון לפחות חמישה חודשים לפני מועד הבחינה.
בעת הפנייה למכון האבחון, חשוב לציין כי האבחון נחוץ לכם לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית, ולוודא כי אכן יש אפשרות לסיים את תהליך האבחון במועד. האחריות על בירור לוחות הזמנים מוטלת עליכם.

האם מכון האבחון מטפל בהגשת הבקשה?

לא. הטיפול בהגשת הבקשה הוא באחריותכם.

יש לי בעיה נפשית ממשית. האם אוכל בכל זאת לעשות אבחון באמצעות המערכת?

כל פונה נבדק באופן ייחודי.

עליכם להתייעץ בשאלת ההתאמה עם איש מקצוע במכון האבחון שבו אתם מעוניינים לעשות את האבחון. ייתכן שיוצע לכם להירשם לאבחון ולהשלים את תהליך ההרשמה, כדי שיהיה אפשר לבדוק ביסודיות את שאלת ההתאמה.

רצוי להצטייד במכתב מן הפסיכולוג המטפל או מן הפסיכיאטר, המסביר כיצד מצבכם הנפשי ו/או התרופות שאתם נוטלים עשויים להשפיע (1) על תפקודכם באבחון ממוחשב ו-(2) על התפקוד הלימודי שלכם.

יש לי מגבלה רפואית. האם אוכל בכל זאת לעשות אבחון באמצעות המערכת?

כל פונה נבדק לגופו.

עליכם להתייעץ בשאלת ההתאמה עם איש מקצוע במכון האבחון שבו אתם מעוניינים לעשות את האבחון. ייתכן שיוצע לכם להירשם לאבחון ולהשלים את תהליך ההרשמה, כדי שיהיה אפשר לבדוק ביסודיות את שאלת ההתאמה.

רצוי להצטייד במכתב מן הרופא המטפל, המסביר כיצד מצבכם הרפואי ו/או התרופות שאתם נוטלים עשויים להשפיע (1) על תפקודכם באבחון ממוחשב ו-(2) על התפקוד הלימודי שלכם.

עברית אינה שפת האם שלי. האם אוכל בכל זאת לעשות אבחון באמצעות המערכת?

עבור פונים שהעברית אינה שפת אמם, ההתאמה לאבחון מת"ל אינה אוטומטית, וכל אחד נבדק לגופו. אם העברית אינה שפת אמכם, עליכם להתייעץ בשאלת ההתאמה עם איש מקצוע במכון האבחון שבו אתם מעוניינים לעשות את האבחון. ייתכן שיוצע לכם להירשם לאבחון ולהשלים את תהליך ההרשמה, כדי שיהיה אפשר לבדוק ביסודיות את שאלת ההתאמה.

ההחלטה על ההתאמה לאבחון במת"ל בפרט ולאבחון בעברית בכלל, תלויה הן ברקע השפתי הספציפי שלכם והן במטרת האבחון. אם אתם עולים ותיקים וזקוקים לאבחון לצורך קבלת התאמות וסיוע במוסד להשכלה גבוהה, בדרך כלל אין מניעה לעשות את האבחון באמצעות מת"ל. לעומת זאת, אם אתם מעוניינים להגיש בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית, ייתכן שתידרשו להציג גם תוצאות של אבחון בשפת האם. גם בנושא זה תוכלו להתייעץ עם איש מקצוע במכון האבחון שבו אתם מעוניינים לעשות את האבחון.

מה קורה אם לא הצלחתי למצוא את המסמכים שיש לצרף לפנייה?

כדאי לעשות מאמצים מיוחדים כדי לאתר את המסמכים: להתקשר לבית הספר, למכון שבו אובחנתם בעבר, וכן הלאה. אפשר גם לבקש ממורה להוראה מתקנת מכתב המתאר את קשייכם.
במידה שלא תצליחו לאתר מסמכים, המאבחנת עשויה לבקש את רשותכם ליצור קשר עם מי שמכירים אתכם היטב, כגון הורים ומורים, כדי לסייע בשחזור ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית שלכם.
מחסור במסמכים עלול להקשות על המאבחנת לגבש אבחנה חד-משמעית. כמו כן, לאחר השלמת האבחון, המוסדות שבסמכותם לאשר או לדחות את המלצות המאבחנת בדבר מתן התאמות, עלולים לדחות את המלצותיה בשל מחסור במסמכים אובייקטיביים המתעדים את התפקוד והקשיים בילדות.

האם אפשר לעשות אבחון חלקי, לצורך התאמות באנגלית בלבד?

לא.האבחון במת"ל מבוסס על תוצאות התפקוד בסוללה של מבחנים הניתנת תמיד בשלמותה.

כך או כך, לצורך קביעת הזכאות להתאמות במבחנים באנגלית דרושים גם נתונים על התפקוד בשפת האם (עברית).

איך אפשר לדעת אם יש לי בעיות בכתיבה, הרי מערכת המבחנים ממוחשבת?

מת"ל כוללת מבחן הכתבה שבו נבדקים היבטים שונים של הכתיבה.
במידת הצורך תאסוף המאבחנת נתונים נוספים כדי ללמוד על קשייכם בכתיבה.

המחשב רושם רק את תוצאות המבחנים ולא את תהליכי הפתרון שלהם. מה יהיה אם הקשיים שלי לא יבואו לידי ביטוי מספיק באבחון ממוחשב? כיצד המאבחנת תדע עליהם?

לאורך פגישות האבחון תתלווה אליכם בוחנת, ואחד מתפקידיה יהיה להתבונן ולתעד היבטים שונים של התפקוד שאינם נרשמים במחשב. כמו כן תוכלו לספר בפירוט על עצמכם ועל קשייכם הן בשאלון האישי והן בפגישה עם המאבחנת.

יש לי קשיים חמורים בכתיבה. האם כדאי שאכתיב לאדם אחר את התשובות לשאלון לפונה?

לא. גם אם אתם מתקשים מאוד בכתיבה, חשוב שתמלאו את השאלון בעצמכם (למעט החלקים שנועדו למילוי של אחד ההורים). במקרה שהמאבחנת לא תצליח לפענח את הכתוב בשאלון, היא תפנה אליכם לקבלת הבהרות.

האם אפשר להבטיח שמוסד הלימודים יקבל את המלצות המאבחנת?

לא. המלצות המאבחנת הן רק המלצות.
לכל מוסד נתונה הזכות לקבוע את ההתאמות על פי שיקוליו ומדיניותו. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.
יחד עם זאת, במקרה שהמלצות המאבחנת נדחו על ידי מוסד הלימוד, מומלץ לברר עם המוסד את הסיבה לדחייה. לאחר הבירור, תוכלו לדון עם המאבחנת באפשרות לערער על ההחלטה.

האם אני יכול להיות בטוח שהמאבחנת תמליץ על התאמות במבחנים?

לא. המאבחנת מחויבת לרמה המקצועית של האבחון, והמלצותיה נגזרות מממצאי האבחון. במת"ל, ההמלצות להתאמות במבחנים אקדמיים נקבעות על פי קריטריונים ברורים הקובעים את תנאי הזכאות לכל אחת מן ההתאמות המקובלות במוסדות להשכלה גבוהה.

אם בעבר קיבלתי התאמות, האם זה מבטיח שאקבל אותן גם בהמשך?

לא. לכל מוסד קריטריונים משלו למתן התאמות.
הקריטריונים למתן התאמות בהשכלה הגבוהה (בבחינה הפסיכומטרית ובמוסדות להשכלה גבוהה) אינם הקריטריונים למתן התאמות בבחינות הבגרות.
יתר על כן, לכל מערכת רשימת התאמות משלה. לדוגמה, היבחנות בעל-פה ושאלון בחינה מותאם הן התאמות אפשריות בבחינות הבגרות ואינן מקובלות בהשכלה הגבוהה.

אני מרגיש שקיבלתי יחס לא הולם מצוות מכון האבחון. מה עלי לעשות?

בכל מכוני האבחון של מת"ל נעשה מאמץ רב לתת שירות מקצועי, אדיב והגון. עם זאת, אם אתם חשים שקיבלתם יחס לא הולם, זכותכם להתלונן על כך ולקבל מענה לתלונתכם. לשם כך, פנו בכתב להנהלת המכון בו נערך האבחון, ותארו את הבעיה בה נתקלתם. אם כבר פניתם להנהלת המכון והרגשתם שהפנייה לא טופלה כראוי, פנו לדיקן הסטודנטים במוסד הלימוד שאליו שייך מכון האבחון. לבסוף, אם אתם עדיין חשים שפניותיכם לא זכו לאוזן קשובה, באפשרותכם לפנות בכתב לוועדה של ות"ת לתלמידים לקויי למידה בהשכלה הגבוהה. את הפנייה יש לשלוח לאורנן פודם רכז הוועדה לדוא"ל : Ornanf@che.org.il, או לכתובת: אורנן פודם, המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43, ת.ד 4037 ירושלים 91040. לידיעתכם, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו אחראי על מכוני האבחון אלא רק מספק להם תמיכה מקצועית וטכנית בתפעול מת"ל.

באיזה מכון כדאי לי לעשות את האבחון באמצעות מת"ל?

ברוב המקרים מומלץ לבחור את מכון האבחון מתוך רשימת המכונים, על פי הקִרבה למקום מגוריכם.

יחד עם זאת, אם אתם זקוקים לשירותים נוספים (כגון השלמה של אבחון פסיכולוגי, אבחון משולב עברית-רוסית, חוות דעת עבור מוסד בחו"ל), ייתכן שתעדיפו לפנות לאבחון במכון המספק שירותים אלה.

האם אפשר להשתמש במת"ל לצורך קבלת התאמות בבחינות הבגרות?

האבחון באמצעות מת"ל נחשב לאבחון דידקטי לצורך קבלת התאמות בבגרויות בשל לקות למידה. אבחון דידקטי הוא האבחון הדרוש לקביעת זכאות להתאמות השכיחות (התאמות מרמה 1 ו-2), כגון תוספת זמן.

אם אתם בעלי לקות למידה חמורה, ייתכן שתהיו זכאים להתאמה מרמה 3 (כגון בחינה בעל פה או שאלון מותאם). במערכת החינוך, הזכאות להתאמות מרמה 3 מותנית בהשלמה של אבחון פסיכולוגי ולעתים גם בהיבחנות במטלות שאינן כלולות במת"ל (כגון מטלות כתיבה באנגלית ובעברית). השלמה כזו ניתן לעשות בכמה ממכוני האבחון של מת"ל (בתשלום נפרד) או אצל פסיכולוגים המוסמכים לכך.

חוזר המנכ"ל של משרד החינוך בעניין התאמות בדרכי היבחנות מפרט את ההתאמות האפשריות, את הקריטריונים לקבלתן ואת סוגי האבחון הנדרשים.

חשוב לדעת: אם אושרו לכם בעבר התאמות בבחינות הבגרות, אתם זכאים לקבל אותן עד הגיעכם לגיל 25, ללא צורך בהצגת אבחון עדכני (ראו סעיפים 3.8-3.7 בחוזר המפמ"ר הנ"ל).

מכל מקום, האחריות לבירור קבילות האבחון בגופים שאינם שייכים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מוטלת על הפונה.

הבעיה שלי היא קושי במבחנים. אני מתקשה להשיג ציונים המשקפים את הידיעות שלי. האם כדאי לי לעשות אבחון באמצעות מת"ל?

סטודנטים רבים סובלים מקשיים הקשורים במבחנים: קשיים בלמידה לקראת המבחן, לחץ וחרדה בעת המבחן, קושי לענות על שאלות המבחן בזמן המוקצב, וכדומה. סטודנטים אלה חשים כי הם יודעים את החומר אך מתקשים לבטא את ידיעותיהם במבחן.

אם קושי מסוג זה הוא הקושי העיקרי שלכם, ואין לכם קשיים לימודיים אחרים או הפרעת קשב מאובחנת, נראה שאין טעם לפנות לאבחון במת"ל.

מת"ל נועדה לאבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז. אין אפשרות לאבחן באמצעותה בעיות הקשורות להכנה לא יעילה למבחן, לחרדת מבחן או לקשיים בניהול הזמן במבחן.

כדאי לדעת כי ברוב המוסדות האקדמיים לא ניתן לקבל תוספת זמן במבחנים בשל בעיות אלה, אך אפשר לפנות לקבלת סיוע בהתמודדות אִתן (אל דיקנט הסטודנטים).