מדור לפניות הציבור

המדור לפניות הציבור מטפל בבירורים על בחינות הכניסה והמיון ובתלונות על הליך ההרשמה לבחינה, על מהלך הבחינה ועל דיווח הציונים.

למידע על בחינות הכניסה והמיון, כדאי תחילה לחפש את התשובה לשאלתך ברשימת שאלות ותשובות בנושאי בחינות.

למידע ספציפי אפשר לפנות למדור הרלוונטי במרכז על פי המידע שמופיע בטבלת למי לפנות לפי נושא הפנייה. מרכז הזימונים מטפל בהרשמה לבחינות (כולל שינוי וביטול הרשמה), מדור ציונים מטפל בכל הקשור לחישוב ודיווח ציונים לנבחנים ולמוסדות הלימוד, והיחידה לבחינות מותאמות מטפלת בבקשות לתנאים מותאמים ושאלות בנושא.

בשאלות כלליות ובירורים נוספים מומלץ לפנות אל המדור לפניות הציבור באמצעות טופס הפנייה שמופיע בהמשך. פניות באמצעות הטופס ייענו בתוך יום עבודה אחד או שניים.

השגות על מהלך הבחינה יש להפנות באמצעות טופס הפנייה המופיע כאן בתוך שבוע מיום הבחינה! פניות אלו ייענו בתוך 25 ימי עבודה מיום קבלתן, לאחר בדיקה יסודית. התשובה תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בפנייה או לכתובת שצוינה בעת ההרשמה לבחינה. שימו לב! אם מבירור שנערך בעקבות תלונה עולה שתקלה אירעה במהלך בחינה, מאל"ו עשוי לסייע לנבחן במגוון דרכים. ואולם, אין שום אפשרות להעלות את הציונים בבחינה זו, היות שהציונים הם יחסיים והתערבות כזו תפלה נבחנים אחרים לרעה.

מי שרשום לאחת מבחינות הכניסה/מיון או נרשם אליהן בעבר, יוכל לעקוב אחר פנייתו באזור האישי שהכניסה אליו בדף הבית של אתר המרכז.