הודעה בנוגע לבחינה הפסיכומטרית שנערכה ב-17.4.19

לאור פניות שהגיעו אלינו בנוגע לשאלות שהופיעו בפרק הכמותי באחת מהבחינות שנערכו ב-17.4.19, ושהועתקו בניגוד לחוק ע"י אחד ממכוני ההכנה מתוך בחינה פסיכומטרית שבוצעה בעבר, נבקש להבהיר:

כדי לא לתת יתרון למיעוט הנבחנים שנחשפו לשאלות, הוחלט במאל"ו לפסול את שלוש השאלות שהועתקו ע"י אותו מכון, ולא לכלול אותן בחישוב הציון של כלל הנבחנים בבחינה הרלוונטית.