ביטול חלק מבחינות אמיר"ם ביום רביעי, 13.11.19

בחינות אמיר"ם שהיו אמורות להתקיים ביום רביעי, 13.11.19, במרכז האקדמי פרס, באוניברסיטת בר אילן ובמכללת תלפיות מבוטלות לאור המצב הביטחוני.

בחינות אמיר"ם בקריית אונו ירושלים ובמרכז הבינתחומי הרצליה יתקיימו מחר כרגיל.