אודות

תחומי פעילות

מאל"ו מספק שירותים מגוונים בתחום המדידה וההערכה, ובהם השירותים האלה:

  • פיתוח ותפעול של כלי מדידה והערכה

מאל"ו מפתח ומתפעל כלים ומערכים למדידה למען מוסדות ההשכלה הגבוהה וגורמים אחרים. פיתוח כלי המדידה מקיף את חיבור המבחנים, תרגומם והגהתם, העברה ניסיונית של שאלות ומטלות וניתוח של תוצאותיה והפקת גרסת מבחן סופית. תפעול כלי המדידה מקיף את ניהול מערך ההרשמה והשיבוץ, הפקת חוברות בחינה או גרסאות ממוחשבות שלהן, קביעת התאמות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, העברה של הבחינות, ציינון, בקרת איכות ודיווח ציונים.

מאל"ו מוביל את מרבית החידושים בארץ בתחום המדידה וההערכה, ובכלל זה מבחנים ממוחשבים ואדפטיביים, מבחנים לאבחון לקויות למידה, סימולציות התנהגותיות, ניתוח ממוחשב של תוצרי כתיבה ועוד.

  • ביצוע פרויקטים במדידה ובהערכה

מאל"ו מבצע פרויקטים מגוונים בתחום המדידה וההערכה למען מגוון גורמים, ובכללם מוסדות אקדמיים, משרדי ממשלה, עמותות וגופים ציבוריים ופרטיים.
למידע נוסף

  • עריכת מחקרים בנושאי מיון, השמה, הסמכה והערכה

מאל"ו עוסק במחקר יישומי שוטף המוקדש לבדיקת איכות הבחינות שהוא מופקד עליהן, ובכלל זה מחקרי תוקף, מחקרי הוגנות ומחקרי בקרת איכות. נוסף על כך, מאל"ו עורך מחקרים תאורטיים ויישומיים בתחום המדידה וההערכה כדי להרחיב את הידע בתחום.
למידע נוסף

  • מתן שירותי ייעוץ בתחום המדידה וההערכה

מאל"ו מספק שירותי ייעוץ בתחום המדידה והערכה למגוון גורמים בארץ ובחו"ל, ובכללם מוסדות אקדמיים, משרדי ממשלה, עמותות וגופים ציבוריים ופרטיים.
למידע נוסף

  • הוראה והכשרה בתחום המדידה וההערכה

מאל"ו משמש מקום להתנסות מעשית לתלמידים לתארים מתקדמים בתחומי המדידה וההערכה, מציע לימודי תעודה בתחום הפסיכמטריקה, ועורך סדנאות שוטפות בכתיבת מבחנים אקדמיים לסגל האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה.  מומחים ממאל"ו מלמדים קורסים במדידה והערכה במוסדות להשכלה גבוהה, והם מנחים סטודנטים בכתיבת עבודות סמינריוניות ועבודות גמר לתארים מתקדמים.

  • תרומה לקהילה המדעית

מומחים מטעם מאל"ו מרצים בפורומים אקדמיים, מפרסמים מחקרים בכתבי עת מדעיים, מציגים את מחקריהם בכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל ומשתתפים במיזמים בין-לאומיים, והם חברים בוועדות מקצועיות בארץ, במועצות מנהלים של ארגונים בינלאומיים ובמערכות כתבי עת מדעיים בין-לאומיים.