עדכון בנוגע לחישוב ציוני מועד אביב 2020; הודעה למי שנבחנו במועד אביב 2020 ורשומים גם למועד קיץ (יולי) 2020

נבחנים רבים פנו אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) בבקשה לדווח את ציוני מועד אביב (מאי-יוני) 2020 לפני שייערכו בחינות מועד קיץ (יולי) 2020, וזאת כדי שיוכלו להחליט אם לגשת לבחינה נוספת במועד קיץ (יולי).

בעקבות הפניות החליט מאל"ו להתגייס במתכונת חירום ולנסות לסיים את תהליך חישוב הציונים עד 1/7/2020. ואולם, בגלל מורכבות התהליך מאל"ו אינו יכול להתחייב לכך. ככל שתתעדכן תחזית דיווח הציונים הרשמית, תפורסם על כך הודעה כאן באתר.

אם ציוני מועד אביב לא ידווחו לנבחנים עד 1/7/2020, ייכנס לתוקף נוהל מיוחד, ולפיו כל מי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית גם במועד אביב 2020 וגם במועד קיץ (יולי) 2020 יוכל לוותר על חישוב הציון של בחינת מועד הקיץ שלו ולקבל החזר כספי בגובה 70% מדמי הרישום לבחינה.

פרטים מדויקים בנוגע ליישום הנוהל יפורסמו כאן באתר לאחר בחינות מועד קיץ 2020.

לכל אורך משבר הקורונה, כמו גם בעניין זה, מאל"ו פועל בנחישות כדי שתהליך המיון להשכלה גבוהה לא ייפגע, וזאת תוך התחשבות מרבית בצרכי הנבחנים וברווחתם.

תחזית דיווח הציונים לבחינות מועד אביב 2020

הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל - 12/7/2020

מועמדים ללימודי רפואה ולעתודה אקדמית - 18/6/2020 (למעט מי שנבחנו בצרפתית, רוסית ובנוסח המשולב וכן בבחינות בתנאים מותאמים)