הרשמה מאוחרת לבחינות מועד דצמבר 2019

ההרשמה לבחינות מועד דצמבר 2019 נסגרה.

פרטים בנוגע להרשמה מאוחרת ניתן יהיה לקבל החל מה-19.11.2019.