ציוני מועד חורף 2019 הועברו למוסדות הלימוד, ויישלחו בדואר אלקטרוני לנבחנים במהלך 24 השעות הקרובות. לאחר מכן יהיה אפשר לצפות בהם גם באזור האישי באתר.