פורסמו ציוני הבחינה בחשיבה אנליטית

פורסמו ציוני הבחינה בחשיבה אנליטית.