עדכון תחזית דיווח ציוני מועד אביב 2020

נבחנים רבים פנו אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) בבקשה לדווח את ציוני מועד אביב (מאי-יוני) 2020 לפני שייערכו בחינות מועד קיץ (יולי) 2020, וזאת כדי שיוכלו להחליט אם לגשת לבחינה נוספת ביולי.

בעקבות הפניות התגייס מאל"ו במתכונת חירום כדי לסיים את תהליך חישוב הציונים בהקדם האפשרי אנו שמחים להודיע כי כל ציוני מועד אביב 2020, ובכלל זה ציוני הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר, בחינת יע"ל וציוני הבחינות בתנאים מותאמים, ידווחו למוסדות הלימוד ויופיעו באזור האישי ב- 30.6.2020.

לכל אורך משבר הקורונה, כמו גם בעניין זה, מאל"ו פועל בנחישות כדי שתהליך המיון להשכלה גבוהה לא ייפגע, וזאת תוך התחשבות מרבית בצרכי הנבחנים וברווחתם.