לפי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על עריכת בחינות בכל מוסדות הלימוד. לכן, עד שישתנו הנחיות אלו, כל בחינות אמיר"ם ויעלנט שנקבעו מבוטלות

לפי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על עריכת בחינות בכל מוסדות הלימוד. לכן, עד שישתנו הנחיות אלו, כל בחינות אמיר"ם ויעלנט שנקבעו מבוטלות.