בעקבות הנחיות משרד הבריאות, כל הבחינות שתוכננו למועד אביב (אפריל 2020) ובכללן, הבחינה הפסיכומטרית, בחינות אמי"ר, יע"ל ובחינות בתנאים מותאמים נדחות

במהלך השבוע הקרוב יקיימו מאל"ו וועד ראשי האוניברסיטאות דיונים בנושא לגבי חלופות ההולמות את הנחיות משרד הבריאות.

מאל"ו יעדכן את ציבור הנבחנים בהתאם.