בחינות המיון ללימודי רפואה - הבחינה בחשיבה אנליטית נדחתה

הבחינה בחשיבה אנליטית נדחתה.

הפקולטות לרפואה עדיין לא קיבלו החלטה בנוגע לדחיית שאר הבחינות.